Translations:COMETSystemAccess/6/hr

From Analyticom Wiki
Revision as of 10:16, 29 December 2016 by Analyticom (talk | contribs) (Created page with "'''''Opaska:''' Također će vam biti omogućen pristup demo (učeničkoj) verziji. Administrator vam može omogućiti pristup demo verziji i dati vam sve potrebne informacije...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Opaska: Također će vam biti omogućen pristup demo (učeničkoj) verziji. Administrator vam može omogućiti pristup demo verziji i dati vam sve potrebne informacije za njezino korištenje. Ona izgleda identično produkcijskoj verziji samo što su na njoj pohranjeni demonstrativni i nebitni podaci, stoga ćete na njoj moći učiti i testirati slobodno, bez straha da ćete učiniti ikakvu štetu.