COMET Suci i Službene osobe

From Analyticom Wiki
Revision as of 16:49, 29 November 2017 by Nmedencic (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Registracija

Kao što je već više puta do sada rečeno, svaki korisnik COMET-a mora biti registriran u sustavu. Isto pravilo se primjenjuje se na suce i službene osobe. Zatim se korisniku dodijeli korisničko ime i lozinka i na taj način ga se poveže s ranije unesenim podacima u sustav. SUPERUSER nacionalnog saveza putem elektronske pošte korisniku prosljeđuje korisniku korisničko ime i lozinku. Svaki korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu kako bi mu SUPERUSER mogao poslati korisničko ime i lozinku te ostale važne obavijesti. Isključivo Administratori i SUPERUSERI saveza su zaduženi za kreiranje korisničkih računa. Svaki korisnik sustava ima jednu ili više rola. Svaka rola podrazumijeva određene ovlasti sukladno kojima može provoditi određene akcije. Suci, delegati i kontrolori su korisnici koji sudjeluju na natjecanjima i odgovorni su za pripremanje i unos određenih podataka. Suci, delegati i kontrolori se odrede za natjecanja i sukladno tome, za utakmice.

Suci

Suca je potrebno unijeti u sustav. Pritiskom na stavku izbornika "Novi sudac", otvorit će se formular za registraciju suca na kojem je potrebno ispuniti sva obavezna polja (označena crvenom bojom) i potom pritisnuti gumb "Spremi". Nakon toga, status suca automatski se postavlja kao "OVJEREN".

Su1.png

Nakon toga, administrator ili SUPERUSER nacionalnog saveza kreiraju mu korisnički račun i lozinku čime ga povezuje s ranije unesenim podacima u sustav. Ako ste Vi odgovorni za kreiranje novog korisnika, nakon što unesete sve obavezne podatke, pritisnite "Novi korisnik" (eng. New user) kako biste kreirali novi korisnički račun.

Su2.png

Nakon toga, administrator ili SUPERUSER nacionalnog saveza kreiraju mu korisnički račun i lozinku čime ga povezuje s ranije unesenim podacima u sustav.

Izmjena kategorije suca

Ukoliko želite izvršiti izmjenu kategorije suca prethodno unesene u sustav, pronađite željenog suca te zatim pritisnite karticu "Dodatne informacije". Potom pritisnite gumb sa simbolom olovčice u polju u kojem je označeno "Zvanje", odnosno kategorija suca.

Su3.png

S padajuće liste odaberite željenu kategoriju i datum OD te potom pritisnite gumb "Spremi".

Su4.png

Izmjene se pohranjuju i automatski su vidljive u sustavu.

Dodjeljivanje sudaca na natjecanja i utakmice

SUPERUSER, admin. natjecanja i delegat mogu odrediti suce za određena natjecanja, sukladno tome, i za utakmicu.

Su5.png

Unos suca na utakmicu (dolje)

Su6.png

Uloga suca je, nakon što je provjerio da su svi podaci o utakmici ispravno uneseni, zaključiti utakmicu, odnosno, promijeniti status u "ODIGRANA".

Su7.png

Delegat

Postupak registracije delegata jednak je postupku registracije suca nakon čega mu se, jednako kao i u slučaju suca, dodijeli korisničko ime i lozinka, odredi mu se rola-uloga u sistemu na ranije opisani način. Sukladno svojoj ulozi i ovlastima u sustavu koje ona podrazumijeva, delegat može unositi postave igrača za utakmicu i unositi događaje igrača za vrijeme utakmice za što je postupak opisan u poglavlju "Natjecanja". Nakon što je delegat određen za utakmicu, on može dodati suce i kontrolore.

Su8.png

Kontrolor sudaca mora zaključiti "Izvješće kontrolora" nakon utakmice u vremenskom roku određenom od strane nacionalnog saveza.

Su9.png

Kontrolor sudaca

Postupak registracije kontrolora jednak je postupku registracije sudaca i delegata nakon čega mu se, jednako kao i u slučaju sudaca i delgata, dodijeli korisničko ime i lozinka, odredi mu se rola-uloga u sistemu na ranije opisani način. Prema svojoj ulozi i dopuštenjima, delegati mogu dodavati igrače u postavu i upisivati događaje na utakmici. Proces je detaljno opisan u poglavlju "Natjecanja". Isto tako, na ranije opisani način se dodjeljuju kontrolori na natjecanja. Kontrolor mora zatvoriti Izvještaj kontrolora u zadanom vremenu nakon što je utakmica odigrana (svaki savez sam odlučuje o zadanom vremenu).

Su19.png

Ocjene suca se unose u prve kućice ukoliko nije bilo većih sudačkih pogrešaka. Ukoliko se dogode, druga kućica služi za unos ocjene koja bi se računala u slučaju očite sučeve pogreške.

Moje sljedeće i prošle utakmice

Su10.png

Moje sljedeće utakmice i Moje prošle utakmice su dvije stavke izbornika koje sucima, delegatima i kontrolorima omogućuju da vide na koje su utakmice "dodijeljeni". Nakon što se ti korisnici registriraju u sustav, automatski će im se prikazati ekran "Moje sljedeće utakmice" s kojega mogu pristupiti svim utakmicama i nastaviti raditi na njima.

Su11.png

Suci i delegati kao svoje sljedeće utakmice vide utakmice sa statusom "ZAKAZANA", a kao prošle vide one sa statusom "ODIGRANA". Za razliku od njih, kontrolori će kao svoje sljedeće utakmice vidjeti one kojima je status izvješća utakmice sa statusom "U RADU", a kao prošle one čije je izvješće "ZAKLJUČENO".

Su12.png

Dostupnost

Modul Suci i službene osobe sadrži jedno vrlo korisnu funkcionalnost. Pritiskom na stavku izbornika "Dostupnost" moguće je provjeriti jeli sudac ili neka druga službena osoba dostupna u određenom vremenskom periodu.

Su13.png

Kako biste unijeli nedostupnog suca ili službenu osobu, pritisnite gumb "Dodaj", unesite sve potrebne podatke te potom pritisnite gumb "Spremi".

Su14.png

Učinivši to, nedostupna osoba pojavit će se na listi nedostupnih sudaca i službenih osoba.

Su15.png

Jednom kada ste osobu uspješno unijeli na listu nedostupnih sudaca i službenih osoba, ukoliko je pokušate dodijeliti na utakmicu, osoba će se pojaviti na listi označena crvenom bojom.

Su16.png
Su17.png