COMET Transferi igrača

From Analyticom Wiki
Revision as of 12:59, 5 June 2020 by Nmedencic (talk | contribs) (Created page with "* bilo koja osoba (bez ograničenja)")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Transferi igrača

Jednostavno rečeno, transfer igrača između klubova bit će vidljiv u COMET-u kao brisanje aktualne registracije te unos nove registracije za novi klub. S obzirom na odnos saveza kojeg napušta i saveza u kojeg odlazi igrač, postoje dvije vrste transfera:

 • transfer unutar zemlje = klub porijekla i klub u kojeg igrač prelazi se nalaze u istoj zemlji
 • internacionalni transfer = klubovi su u dvije različite zemlje

Opaska: Registracija se može raskinuti samo ako ne postoji aktivan ugovor igrača.

Transfer unutar zemlje

Postoje dva tipa "Transfera unutar zemlje" koji ovise o razini pristupa korisnika:

Transfer u jednom koraku

Transfer u jednom koraku se naziva tako jer iziskuje vrlo jednostavan proces koji se odvija u okvirima jednog registracijskog centra. Dopuštenje za izvršavanje "Transfera u jednom koraku" ovisi o poziciji korisnika u organizacijskoj hijerarhiji. Može ga izvršiti na razini svoje organizacije te na razini vlastitih podorganizacija. Proces se pokreće s kartice "Aktivne registracije" igrača pritiskom na tipku "Transfer". Na detaljnom pregledu igrača moguće je unijeti detalje o novoj registraciji, potrebno je jedino odabrati u klub u kojeg igrač prelazi, s obzirom na to većinu polja sustav ispunjava automatski. Kad je transfer završen, postojeća registracija se automatski deaktivira, a nova se kreira pod statusom UNESENA. Obje akcije su zabilježene u povijesti igrača.

Figure 31.png

Kao i uvijek, nova registracija treba biti potvrđena od strane odgovornog tijela. Razina odgovornog tijela ovisi o rangu kluba.

Transfer u dva koraka

"Transferi u dva koraka" su kompleksniji jer taj proces zahtijeva sudjelovanje dva različita registracijska tijela. Prvi korak je da odgovorna osoba izbriše iz registra kluba. Što znači da se njegova aktivna registracija za klub porijekla raskida. Raskid registracije obavlja odgovarajuće tijelo u centru za registracije. Taj korisnik bira “Transfer unutar zemlje” kao razlog raskida. Opaska: Ne zaboravite provjeriti postoje li aktivni ugovori. Ukoliko postoje, nećete moći izbrisati registraciju. Kada je registracija raskinuta, igrač je raspoloživ za registraciju. Idući korak je registrirati igrača za novi klub. To obavlja registracijski centar kluba u kojeg igrač prelazi.

Detalji transfera

Kad sustav prepozna da je trenutna registracija rezultat transfera, pojavit će se opcija "Detalji transfera" unutar registracijskog okvira. Gumb "Detalji transfera" dostupan je isključivo Superuserima. Ukoliko želite bilo kojeg drugog korisnika ovlastiti za prikaz, unos i izmjenu detalja transfera, potrebno je dodijeliti novu rolu: Transfer Administrator. Superuseri mogu dodati navedenu rolu bilo kojem postojećem korisniku.

Trd1.png


Klikom na "Detalje transfera" autorizirana osoba može vidjeti ili dodati ugovor o transferu i ostale detalje, te vidjeti ili dodati dokaze o uplatama za svaku ratu. Za pregled ili unos detalja transfera iskočit će novi okvir.

Trd2.png

Sustav postavlja obje vrijednosti transfera automatski, odlazni klub (eng. Releasing club) i odredišni klub (eng. Engaging Club), ali dozvoljava krajnjem korisniku da odabere drugačiji odlazni klub ako je potrebno. Na listi su navedeni isključivo klubovi koji se pojavljuju u igračevoj povjesti u COMETu.

Trd3.PNG

U nastavku korisnik treba unijeti sve relevantne informacije vezano za plaćanja koja su određena Ugovorom o transferu. Za početak potrebno je unijeti valutu plaćanja. Zatim, klikom na "+ Dodaj detalje o plaćanju",sustav otvara novi red u listi plaćanja. Korisnik treba izabrati tip plaćanja i iznos ili postotak, ovisno o tipu.

Trd4.png

Klikni na gumb "+ Rate" za dodavanje novih rata. Detalji o ratama unose se za većinu tipova plaćanja, a svaka rata mora imati i datum uplate. Lista tipova plaćanja za transfere definirana je prema FIFA Regulaciji statusa i tranfera igrača:

 • Fixed transfer fee
 • Conditional transfer fee
 • Release (buy-out) fee
 • Sell-on fee

Sell-on fee je jedini tip plaćanja za koji se unosi postotak, a ne iznos, te zato nije potrebno unositi rate.

Trd5.png

Nakon što su uneseni svi detalji plaćanja, korisnik sprema promjene. Obavezna polja će biti označena crvenom te će iskočiti upozorenje ukoliko nešto nedostaje. Definirane su i sljedeće validacije:

 • tip plaćanja je jedinstven po transferu (nije moguće dodati više od jednog istovrsnog unosa)
 • zbroj iznosa rata jednak je ukupnom iznosu navedenom u detaljima plaćanja
 • iznosi su pozitivni brojevi
 • postoci su između 0 i 100

Ukoliko je sve dobro unešeno, detalji transfera bit će spremljeni.

Trd6.PNG

"Gumb za tip primatelja"

Gumb postoji kako bi se izabrao tip primatelja:

 • organizacija s ponuđene liste (klubovi u kojima je igrač imao aktivnu registraciju za isti sport)
Tran8.png
 • bilo koja organizacija (bez ograničenja)
Tran9.png
 • osoba s ponuđene liste (igrač)
Tran10.png
 • bilo koja osoba (bez ograničenja)
Tran11.png


Toggling payee type changes icon which should say more about the list of options. Only authorized users will be able to toggle payee type with the unlimited list of options.


Other important features to keep in mind. A copy of the transfer agreement can be and should be uploaded in the Documents section on this screen. As each payment installment is made by the Engaging club, an authorized user will be asked to mark each installment as paid, and can also upload Proof of payment document at this point. This information will be sent to FIFA for purposes of FIFA Clearing House and the distribution of Training compensation and Solidarity contributions funds to the appropriate clubs.

Note: Transfer details feature is visually represented with a handshake icon. Icon is crossed if no information is entered. The same visual aid will also be displayed in the History tab and on “National transfers” console (for those tenants that use this option).

Trd8.png

The specific instructions about the process of collecting and entering this data in Comet will be provided by each FIFA Member Association to their own affiliated clubs.

National Transfers console

Authorized users can access the National Transfers console from the Players Module, selecting the menu item "National Transfers".

Nat trans.png

This feature allows you to monitor all Domestic transfers in a single place. Based on coloring you can determine who is responsible for the next step in the transfer process (releasing club or engaging club or their parent association) and you can see how long ago the process started. Moreover, in some associations, clubs are using this console for better insight and better control of the movement of their players.

Internacionalni transferi

nternacionalni transferi obavljaju se sukladno FIFA-inom Pravilniku o statusu i transferima igrača. Na stranici www.fifa.com dostupni su za preuzimanje najnoviji podaci i dokumenti.

Dolazak iz inozemstva

Igrači registrirani u jednom savezu mogu se registrirati u novi savez tek kada novi savez zaprimi International Transfer Certificate (ITC) iz prijašnjeg saveza.

Kada igrač dolazi iz inozemstva, Odjel međunarodnih poslova registrira igrača za klub porijekla. Izaberite "Prvu registraciju" u sekciji igrača iz lijevog menija i popunite osobne informacije i detalje vezane za prethodnu organizaciju i klub. Registracija se automatski postavlja u status POTVRĐEN.

Tra1.png

Nakon toga, registracija igrača se raskida, a kao razlog raskida potrebno je odabrati "internacionalni transfer". Registracija igrača sada je postavljena u status RASKINUT.

Tra2.png

Administrator inozemnih poslova potom treba provjeriti nedostaju li neki potrebni podaci kako bi popunio Putovnicu igrača odnosno, mora unijeti sve retroaktivne registracije. Nakon toga, klub ili registracijski uredi su zaduženi provesti transfer do kraja i registrirati igrača za klub u koji prelazi odabirom opcije "New int. registration" tj. nova međunarodna registracija.

Tra3.PNG

Kad se prikaže novi ekran, popunite informacije o novom klubu poput: Organizacije, imena kluba, discipline, razine... Status se automatizmom mijenja na UNESEN (INT). Sada ćete moći isprintati ITC Request tj. zahtjev za ITC-jem.

Tra4.PNG

Kada se zaprimi ITC release, moći ćete promijeniti status u ODOBREN (INT) klikom na 'Izmijeni'. U nekim savezima, klubovi su ti koji mijenjaju status igrača u ODOBREN.

Tra5.PNG

Ukoliko imate igrača koji je prethodno već bio registriran u sustavu, nije potrebno raditi Prvu registraciju, već nastavite tako što ćete jednostavno raskinuti prethodnu registraciju s razlogom 'International transfer' tj. 'Međunarodni transfer'.

Privremeno odobrenje

Ova opcija odnosi se samo na neke saveze. Ukoliko novi savez ne zaprimi odgovor na zahtjev za ITC-jem u roku od 30 dana, postoji mogućnost registracije igrača u novom klubu na temelju privremenog odobrenja. Nakon 30 dana, moguće je ispisati dokument "Privremeno odobrenje" mijenjajući status na U TIJEKU (INT). Privremeno odobrenje postaje trajno godinu dana nakon podnošenja zahtjeva za ITC-jem, ukoliko nije stigao odgovor.

If the new association does not receive a response to the ITC request within 15 days of the ITC request being made for professional players or 30 days for amateurs, it shall immediately register the player with the new club on a provisional basis (“provisional registration”). After 30 days, you will be able to print the Provisional clearance document by changing the status to PENDING (INT). A provisional registration shall become permanent one year after the ITC request.

Odlazak u inozemstvo

Kako bi se započeo proces odlaznog transfera, izaberite igrača s liste i pritisnite Izmijeni na aktivnoj registraciji.

Tra6.png

Registracija igrača se raskida uz razlog "Odlazak u inozemstvo" i prelazi u status RASKINUT(INT).

Tra7.png

Igrač je dostupan i nalazi se na listi igrača koji odlaze u inozemstvo.

Zatim Odjel međunarodnih poslova registrira igrača za klub u koji prelazi. Ukoliko klub već postoji u sustavu, korisnik samo mora unijeti "Novu međunarodnu registraciju" tj. "New int.registration".

Tra8.PNG

U suprotnom, korisnik mora ručno kreirati klub. Status registracije je automatski postavljen u POTVRĐEN.

Tra9.PNG

Nakon toga se može ispisati ITC Card. Savez koji izdaje ITC je dužan poslati kopiju FIFA-i.

Tra10.PNG

I u slučaju kada igrač odlazi u inozemstvo, Administrator inozemnih poslova mora provjeriti nedostaju li neki potrebni podaci kako bi popunio Putovnicu igrača odnosno, mora unijeti retroaktivne registracije.


International Transfers console

Authorized users can access the International Transfers console from the Players Module, selecting the menu item "International Transfers".

This feature allows you to monitor all International transfers in a single place, whether incoming or outgoing. It also records the number of days an International Transfer request has been in progress, which is extremely useful for counting down how long it is taking for a request to be completed in line with the FIFA rule that a National Association has up to 30 days to process an Amateur International request and 15 days for a professional before the requesting nation can step in to provisionally register the player.