COMET Registracije igrača

From Analyticom Wiki
Revision as of 16:23, 4 December 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Prva registracija

Funkcionalnost "Prva registracija" se koristi kada igrač prvi puta ulazi u sustav, bilo da se radi o početniku koji se nedavno pridružio lokalnom juniorskom klubu ili strancu kojeg još nema u evidenciji. Kako bsite bili sigurni da igrač zahtjeva prvu registraciju, možete pretražiti među postojećim igračima prije unošenja novih podataka. Na slici je prikazan obrazac za unos prve registracije i stavka izbornika pomoću koje se obrazac poziva.

Re1.png

Nakon što ste ispunili obrazac, pritisnite tipku "Spremi" kako biste kreirali registraciju. Početni status registracije je "UNESEN". Nova registracija treba biti potvrđena od strane odgovorne osobe odgovornog tijela. Ovisno o strukturi i rangu organizacije to može biti nacionalni ili regionalni savez.

Sljedeći korak je upload potrebnih dokumenata.

Na temelju tih dokumenata, odgovorna osoba odlučuje hoće li potvrditi registraciju.

Popis potrebnih dokumenata ovisi o propisima saveza:

 • Fotokopija putovnice
 • Fotokopija osobne iskaznice
 • Ugovor
 • Liječničko izvješće
Re2.png

COMET Connect ID

Prva registracija

In order to register a new player, please continue to use the “first registration tab” (see Figure 1).

Sl 01.jpg

After entering all required data about the person and his/ her registration, the player will need to be confirmed. Upon confirmation, there are several options:

 1. There is no potential duplicate identified by the Connect ID Service. Therefore the player status will directly change to “confirmed” and the person will receive a new FIFA ID.
 2. There is one (or more) potential duplicate identified by the Connect ID Service. These will display in a new window. At this point, you have three options (see Figure 2):
 • Force register: Please use this button only if you are sure none of the displayed potential duplicates are records of the same person. The newly registered person will receive a new FIFA ID and his/ her status will change to “confirmed”.
 • Choose: Please use this button if you are sure that the displayed potential duplicate is a record of the same person. This will start the merge process for the this record (see section “merge”).
 • Skip: Please use this button only if you urgently need to proceed with confirmation of the player, and there is a duplicate within LATAM cluster or any issue which prevents you to confirm the player. The player status will change to “confirmed” but the person will NOT be registered with the FIFA Connect ID Service at this point.
Figure2.JPG

Merge

If you choose a duplicate for merge, this will open a new dialogue. The column “result” displays the resulting record from the merge. You can manually edit the data, or choose to add data from the duplicate record displayed in the “merging person” column.

 1. If the potential duplicate comes from a federation outside of LATAM cluster, you will be able to proceed directly with the merge, and the person will receive a new FIFA ID and his/ her status will change to “confirmed”.
 2. If the potential duplicate comes from another federation within LATAM cluster, the merge process involving the other federation is started. Once ready, you can submit the data to the other federation via clicking on “ask for confirmation” (see Figure 3). Player status will not move to “confirmed” until confirmed by the other federation. If the other federation is not responding but you urgently need to confirm the player, you can still delete the merge request (see section “Canceling open merge requests”).
Sl 03.jpg

Confirmation of Merge (“confirm merges” tab)

If another federation starts the merge process for a person already registered within your federation, this will show up in the “confirm merges” tab (see Figure 4).

Sl 04.jpg

Please open this tab to see the list of requests and click on the specific person entry to review the merge request. The column “result” displays the resulting record from the merge. You can manually edit the data, or choose to add data from the duplicate record displayed in the “merging person” column.

 1. If you agree that the two records are concerning the same person, but want to do some changes to the resulting record (e.g. add additional registrations to the player passport), you can do these changes and then ask for “reconfirmation” (see Figure 5) of the other involved federation.
Sl 05.jpg
 1. If you agree with the result of the merge and do not wish to make any changes, you can confirm the merge by clicking on “approve” (see Figure 6).
 2. If you do NOT agree with the merge at all (You don’t agree that this is the same person), you can reject the request by clicking on “reject” (see Figure 6).
Sl 06.jpg

Canceling open merge requests (FIFA Connect ID tab – “Pending”)

If you either come to the conclusion that a merge request was wrong (e.g. the two concerned records are not records of the same person) or the other federation is not responding to your merge request but you urgently need to proceed with confirmation of a player, you can go to “FIFA Connect ID” tab and open the “pending” tab. This will list all merge requests pending with other federations. You can cancel a merge request by clicking on the “delete” button next each pending request (see Figure 7).

Sl 07.jpg

Ako tu osobu otvorite kasnije, moći ćete ovjeriti igrača (vidi odjeljak "Prva registracija").

Tab FIFA Connect ID – "Za odraditi"

Bilo koja osoba koja je potencijalni duplikat osobi već registriranoj u FIFA Connect ID, biti će prikazana u tabu "Za odraditi" (vidi Sliku 8). Taj je zapis ovjeren od strane COMET korisnika koji nema prava za korištenje FIFA Connect ID/spajanje funkcionalnosti. Ili je na prozoru sa potencijalnim duplikatima kliknuta tipka "preskoči". Ili je ovaj zapis postojao u COMET bazi i kad su se inicijalno postojeći zapisi registrirali u FIFA Connect ID, pronađen je potencijalni duplikat. Da bi se ove osobe registrirale u FIFA Connect ID, molimo otvorite svaki zapis jedan po jedan. Ovo će započeti isti proces i otvoriti isti prozor kao u točki 2 odjeljka "prva registracija".

Sl 08.jpg

Pregled (pretraživanje) igrača

Pregled igrača koristi se za pretraživanje baze podataka registriranih igrača u sustavu. Ako je igrač registriran u COMET-u, moći ćete ga pronaći pomoću ove funkcionalnosti. Stavka izbornika "Pregled igrača" pozvat će prazni obrazac (sličan obrascu "Prva registracija") za unos kriterija pretraživanja.

Re3.png

Naprimjer, nakon unosa prezimena “Recoba” i pritiska tipke “Traži”, pojavit će se popis svih igrača s prezimenom “Recoba”.

Opaska: Zadnja kolona prikazuje kub za kojeg je igrač trenutno registriran. Ukoliko je to polje prazno, igrač nema aktivnu registraciju što znači da je igrač dostupan za novu registraciju.

Figure 19a.png

Upamtite da je moguće pretraživati koristeći jedno ili više polja na obrascu, u tom slučaju su kriteriji pretraživanja kombinirani. Bitno je primijetiti da je moguće koristiti znak joker ( * ) u pretrazi. Npr., ako unesete “Re*a” u polje prezime, kao rezultat pretrage prikazat će se svi igrači čije prezime počinje s “Re” i završava sa "a”.

Pregled igrača

Figure 20a.png

Odabirom igrača na popisu rezultata pretrage otvara se daljnji pregled igrača i njegove registracije. Postoji veliki broj detalja dostupnih za svakog igrača, tako da su informacije razdijeljene na nekoliko kartica. Na gornjem dijelu su prikazane opće informacije, dok se sve ostale nalaze dolje, uključujući i registraciju igrača i detalje ugovora.

Izmjena i unos dodatnih podataka o igraču

Pritiskom na tipku “Izmijeni” moguće je mijenjati polja na obrascu i unositi ili mijenjati informacije o odabranom igraču. Obično tijekom prve registracije korisnik unosi samo obavezne informacije. U nekom trenutku će biti potrebno izmijeniti postojeće podatke i nadodati nove. Moguće je koristiti polja na kartici "Dodatne informacije" te na kartici “Dodatna polja”. Kartica “Dodatne informacije” sadrži sljedeće informacije o igraču:

 • dodatni osobni dokumenti
 • pozicija na terenu
 • poznavanje jezika
 • fizičke karakteristike (visina, težina, konfekcijski broj, itd.)
 • osobne informacije
Re6.png

Izmjena pozicije igrača

Ukoliko želite izvršiti izmjenu pozicije igrača prethodno unesenu u sustav, pronađite željenog igrača i zatim pritisnite karticu "Dodatne informacije". Potom pritisnite gumb sa simbolom olovčice u polju u kojem je označeno "Zvanje", odnosno pozicija igrača.

Re7.png

Na padajućoj listi ispunite obavezna polja, datum OD i "Tip zvanja" (željenu poziciju) i zatim pritisnite gumb spremi.

Re8.png

Izmjene se pohranjuju i automatski su vidljive u sustavu. Informacije na kartici "Dodatna polja" variraju od zemlje do zemlje i administrator je odgovoran izraditi polja koja ćete morati popuniti. To će biti detaljnije objašnjeno u odjeljku koji slijedi.

Administracija dodatnih atributa*

Ovo je napredna funkcija koja se odnosi isključivo na administratore sustava.

Figure 22.png

Prvotno se dodatni atributi u sustavu ne prikazuju. Ipak, administratori sustava mogu definirati dodatne informacije koje će biti pohranjene o svakom igraču. Ta polja mogu biti različita: jedna linija teksta, više linija teksta, broj ili datum. Sustav će provjeriti podatke ovisno o definiciji polja. Opaska: Dodatni atributi se definiraju samo jedanput i nakon toga se odnose na sve igrače u nacionalnom savezu.

Registracija raspoloživog igrača

Raspoloživ je onaj igrač koji nema aktivnu registraciju. To znači da trenutno nije član/ica niti jednog kluba. To u načelu znači da je prethodna registracija istekla ili raskinuta. Nakon što pronađete igrača u sustavu, možete ga registrirati pritiskom na tipku "Nova registracija".

Re10.png

U ovom slučaju, proces registracije identičan je procesu prve registracije. Ispunite i pošaljite podatke i pričekajte potvrdu odgovorne osobe odgovornog tijela.

Ovjera registracije

Ako ste vi osoba odgovorna za ovjeru novih registracija, molimo vas da slijedite sljedeće korake:

 1. na glavnom izborniku odaberite „Igrači“ i pritisnite „Ovjeri registraciju“
 2. sustav automatski generira listu igrača čije registracije čekaju ovjeru u vašoj regiji
 3. odaberite prvog igrača; time će se prikazati detalji o igraču koje morate
 4. provjerite sve unešene dokumente i provjerite jesu li informacije potpune
 5. ukoliko su potpune, pritisnite tipku „Izmijeni“ aktivnu registraciju
 6. pritisnite tipku „Ovjeri“ čime je ovjera završena
Re11.png

Jednom kada je registracija ovjerena, njezin status u sistemu se mijenja i ta akcija ostaje zabilježena u povijesti igrača. Ukoliko informacije unesene u sustav nisu potpune ili iz nekog razloga nisu zadovoljavajuće, možete odlučiti ne ovjeriti registraciju. U tom slučaju, molimo vas da o tome obavijestite odgovarajući službeni klub i objasnite svoje razloge.

Re12.png

Brisanje iz registra

Ova akcija se provodi kada klub, iz nekog razloga, želi obrisati registraciju igrača. Kako bi se registracija potpuno raskinula, potrebno je unijeti datum i razlog raskida. Isto tako, kao kod svake promjene statusa registracije, možete unijeti i dodatno objašnjenje razloga za raskid registracije.

Re13.png

Jednom kada je registracija raskinuta, igrač je raspoloživ za novu registraciju. Potrebno je prvo raskinuti ugovor, a tek onda brisati igrača. (Vidi "Raskid ugovora").

Uobičajeni razlozi za brisanje registracije:

 • Nacionalni transfer
 • Internacionalni transfer
 • Kraj karijere
 • Automatski – to se odnosi na registracije koje, iz nekog razloga, sustav sam briše

National team registrations

National team registration functionality was allowing single registration of person per person type, but in some countries same persons are national team members in different sports (football, futsal, beach soccer). That's why there was a need to change the national team functionality and allow creation of multiple national team registrations in different sports. Furthermore, users should be able to define national team photo separate from their normal registration photo (e.g. photo in club jersey should appear for a club registration and photo in a national team shirt should appear for a national team registration).

Changes in person profile screen

Functionality of creating national team registration with a button "National team" stays as it is, but instead of popping out a dialog for selecting discipline and showing single national team registration information on person profile screen, the system now shows "National team" tab with fields for creating national team registration. "National team" tab is shown on screen only if person has a national team registration of particular person type or if creation of national team registration is requested. This is due to most persons not being involved with national team hence the national team tab is hidden for them.

NTR1.png
NTR2.png

It is now more transparent for user which national team is selected for national team registration as for player this is determined by person's nationality. Saving new national team registration makes it immediately CONFIRMED.

Information on national team registration is removed from person's profile, but the input fields are still kept in search mode to allow searching of national team registered persons.

NTR3.png
NTR4.png

Creating multi-discipline national team registrations

Just like with normal registrations, person may have multiple national team registrations (for different sports). There is "New registration" button which under "National team" tab allows creation of new national team registration.

NTR5.png
NTR6.png

It is not allowed to create multiple registrations in same discipline with overlapping dates and message will warn user about it:

NTR7.png

National team photos

Person photo is uploaded to person's documents and registration photo is uploaded to registration's documents.

 • If photo should be fetched for person, the system fetches the last active person photo
 • If photo should be fetched for registration, the system tries to fetch the last active registration photo and if it does not exist, the system fetches the last active person photo

The photo is fetched based on registration wherever it is possible to do so (printing id card, printing match start list, adding match events to match role, page for registration details on scanning qr code of id card and many more). Mostly the photos are connected to person since at the time there wasn't possibility to upload photo to registration and that's why we have to show person photo if registration photo does not exist so photo would appear properly as before. Using person photo for registration is emphasized on person's profile screen with information icon.

NTR12.png

Photo uploaded to registration does not show information icon.

NTR13.png

Since registration photo is now separated from person, there are buttons to capture/crop/rotate registration photo which work the same as for person photo. Buttons are visible in registration's edit mode.

NTR14.png

History contains national team registrations

Now that person may have multiple national team registrations and user may even terminate national team registration and create a new one, there is a need to show history of national team registrations. That's why we have added new section named "National team" in person's history:

NTR8.png

Terminating national team registration

Even if there are some statuses in between CONFIRMED and TERMINATED, we are overriding the status change and make the national team registration TERMINATED (skipping status transition action for authorization and using old action for authorization without a need to update permissions):

NTR9.png
NTR10.png
NTR11.png

Retroaktivna registracija

Jednom kada počnete aktivno koristiti sustav, primijetit ćete kako puno povijesnih informacija i prethodnih registracija o igraču nedostaju. Kako biste nadodali te podatke, možete koristiti mogućnost "Retroaktivne registracije" u vašem COMET sustavu. Kako biste to učinili, pritisnite karticu "Povijest" čime će se na ekranu pojaviti svi povijesni podaci. Zatim ispod liste povijesnih registracija, pritisnite gumb "Retro registracija" čime će se pojaviti novi ekran za unos, gdje možete unijeti detalje o prethodno izbrisanim ili isteklim registracijama. Morate unijeti datume od kada do kada je registracija bila važeća, odabrati klub, nadređeni savez, itd. Registracija automatski dobija status RASKINUTA i ta akcija je zabilježena u povijesti igrača.

Re14.png

Opaska: Najčešći razlog retroaktivnog unosa registracija je kako bi se te informacije učinile dostupnima za putovnicu igrača.

Putovnica igrača

Sukladno propisima FIFA-e, pri transferu igrača, savez kojeg igrač napušta mora novom klubu dostaviti putovnicu igrača. “Savez koji registrira igrača obavezan je dostaviti klubu za kojeg igrača registrira njegovu putovnicu igrača, koja sadrži relevantne podatke o igraču. Putovnica o igraču navodi klub(ove) za koje je igrač bio registriran od natjecateljske godine u kojoj je navršio 12 godina. Ukoliko rođendan pada između natjecateljskih godina, igraču će u putovnici igrača biti naveden klub za koji je bio registriran tijekom one natjecateljske godine koja je uslijedila nakon njegovog rođendana." Putovnica igrača je u biti izvještaj kojeg generira COMET na zahtjev korisnika i uključuje kompletnu povijest igračevih registracija (koje su unesene u sustav). Putovnici se pristupa i može je se ispisati tako da se s detaljnog pregleda igrača pritisne kartica "Putovnica".