COMET Ugovori igrača

From Analyticom Wiki
Revision as of 14:54, 24 November 2017 by Nmedencic (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ugovori igrača

Između ostalog, u COMET-u se prate ugovori i sporazumi između igrača i klubova. Trenutno postoje četiri definirana tipa ugovora za igrače: profesionalni ugovor, amaterski ugovor, ugovor o ustupanju i aneks ugovora. Ugovor o ustupanju je slučaj za sebe jer zahtijeva da igrač posjeduje drugi aktivni ugovor. Ugovor o ustupanju igrača će kasnije biti detaljnije opisan u zasebnom odjeljku. Svi ugovori, sporazumi i raskidi moraju biti ovjereni od strane odgovornog tijela. Pregledu i unosu ugovora pristupa se s detaljnog pregleda registracije igrača. Svi korisnici mogu pregledavati ugovore, ali isključivo ovlašteni korisnici mogu unositi i mijenjati ugovore u svojoj nadležnosti.

Unos novog ugovora

Proces unosa novog ugovora sličan je unosu nove registracije. Izvršava se na kartici "Aktivni ugovori" pritiskom na tipku "Novi ugovor". Novi ugovor se može unijeti samo ako igrač ima aktivnu registraciju. Korisnik mora ispuniti sva obavezna polja označena crvenom bojom u sustavu. Ime saveza i ime kluba automatski odabire sustav, ovisno o trenutačnoj registraciji igrača.

U1.png

Jednom kada je ugovor unesen u sustav, mora biti ovjeren od strane odgovorne osobe odgovornog tijela (obično to izvršava nacionalni savez).

Ovjera ugovora

Ukoliko ste Vi osoba odgovorna za ovjeru ugovora, molimo Vas da slijedite sljedeće korake:

 1. na glavnom izborniku odaberite "Igrači" i pritisnite polje "Ovjeri ugovor"
 2. sustav automatski generira listu igrača čije registracije trebaju biti ovjerene
 3. odaberite prvog igrača; time će se otvoriti detaljan prikaz igrača
 4. provjerite sve unesene dokumente te da li su informacije potpune
 5. ukoliko su informacije potpune, pritisnite tipku "Izmijeni" kako biste unijeli izmjene ugovora
 6. zatim pritisnite tipku „Ovjeri“ čime ćete završiti s ovjerom
U2.png
U3.PNG

Kada je ugovor ovjeren, njegov status se automatski mijenja u sustavu i to ostaje zabilježeno u povijesti igrača. Ukoliko informacije unesene u sustav nisu potpune ili su iz nekog razloga nezadovoljavajuće, možete odlučiti ne ovjeriti ugovor. U tom slučaju obavijestite o tome odgovarajući savez i objasnite svoje razloge za neovjeravanje ugovora.

Raskid ugovora

Svaki ugovor je važeći za određeni period, odnosno, ima datum stupanja na snagu i datum isteka. Sustav prati datume isteka ugovora i obavještava o tome odgovarajući savez, kada je to potrebno. Ukoliko je ugovor istekao, sustav će automatski promijeniti status u ISTEKAO i sve zainteresirane strane će biti obaviještene o tome.

Ako iz nekog razloga ugovor mora biti raskinut prije datuma isteka, to se može izvršiti na sljedeći način:

 1. pretražiti željenog igrača i odabrati detaljan prikaz
 2. odabrati karticu “Aktivni ugovori” i pritisnuti tipku “Izmijeni" (ispod informacija o ugovoru)
 3. popuniti polje "Datum raskida" i pritisnuti tipku "Raskini"
 4. ispuniti prozorčić "Razlog raskida" i pritisnuti tipku "Raskini" na dnu

Kako bi se raskid uzgovora izvršio do kraja, potrebno je unijeti datum i razlog raskidanja ugovora. Time se status ugovora mijenja u "RASKINUT" i to ostaje zabilježeno u sustavu.

U4.PNG

Ovjera raskida ugovora

Kao što je ranije navedeno, raskid ugovora mora ovjeriti odgovorno tijelo. Osoba odgovorna za ovjeru raskida ugovora mora slijediti sljedeće korake:

 1. na glavnom izborniku odabrati "Igrači" te pritisnuti tipku "Ovjeri raskid ugovora"
 2. sustav automatski generira listu igrača čije raskide ugovora treba ovjeriti
 3. odabrati prvog igrača čime se otvara detaljan prikaz igrača
 4. provjeriti jesu li informacije potpune te otvoriti karticu "Povijest"
 5. ukoliko su potpune, pritisnuti "Izmijeni" kako bi se izmijenio ugovor
 6. zatim pritisnuti tipku "Ovjeri raskid"

Na ovaj način ćete ovjeriti raskid ugovora.

Ustupanje igrača

Ugovor o ustupanju igrača je ugovor između dva kluba u kojem jedan klub ustupa nekog od svojih igrača na određeni period vremena. Ustupljeni ugovor mora imati aktivni ugovor s matičnim klubom. Proces započinje na kartici "Ugovori" ustupljenog igrača pritiskom na tipku "Ustupi". Tom akcijom omogućuje se unos detalja o ustupanju, čime se status ugovora mijenja u "UNESEN". Kad je kreiran ugovor o ustupanju, automatski se briše registracija igrača za matični klub te se kreira nova sa statusom "UNESENA" za klub kojem se igrač ustupa. Obje akcije ostaju zabilježene u igračevoj povijesti.

Sljedeći korak je do sada već poznat. Nova registracija i novi ugovor moraju biti ovjereni od strane odgovornog tijela. Isto pravilo se primjenjuje i u ovom slučaju. Za prvoligaške klubove nacionalni savezi izvršavaju ovjere. Za klubove nižeg ranga, osoba koja je unijela informacije može ih i ovjeriti.

U5.PNG

Raskid ugovora o ustupanju

Proces raskida ugovora o ustupanju je jednak procesu raskida ugovora (vidi "Raskid ugovora"). Kao što je ranije objašnjeno, dvije su moguće situacije: ugovor se raskida zbog datuma isteka ili može biti raskinut prije datuma isteka kao rezultat poslovne odluke kluba. Nakon raskida, se briše aktualna registracija igrača te se on automatski registrira za matični klub. Te akcije su zabilježene u povijesti igrača.

Kao i uvijek, raskid ugovora i nova registracija moraju biti potvrđeni od strane odgovornog tijela, ovisno o rangu kluba.