COMET Organizacije

From Analyticom Wiki
Revision as of 11:10, 30 November 2017 by Nmedencic (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Organizacije

Za administraciju organizacija je odgovoran SUPERUSER nacionalnog nogometnog saveza. Samo SUPERUSER može dodavati, mijenjati i brisati podatke drugih organizacija koje su pod nacionalnim nogometnim savezenom njegove/njezine države.

Or1.png

U većini slučajeva SUPERUSER će:

  • mijenjati općenite podatke organizacije (Slika gore, odjeljak A)
  • mijenjati kontakte (Slika gore, odjeljak B)

Podorganizacije

U bilo kojem trenutku moguće je konzultirati hijerarhijsku strukturu određene organizacije. Kako biste to učinili, pritisnite karticu "Podorganizacije" na početnom ekranu organizacije.

Or2.png

Jedan klik na karticu "Podorganizacije" otvara listu svih podorganzacija krovne organizacije. Svaki redak ujedno služi kao poveznica na podorganizaciju zajedno sa svim njezinim detaljima.

Službene osobe

S glavnom izbornika moguće je jednostavno pristupiti ekranima za unos novih službenih osoba i za njihov pregled. Isto je moguće učiniti i s početnog ekrana organizacije. Jedan klik na karticu "Službene osobe" otvara listu svih prethodno unesenih službenih osoba (vidi sliku dolje, odjeljak 1).

Or3.png

U većini slučajeva, korisnik s rolom SUPERUSERA odgovoran je za unos, pregledavanje i izmjenjivanje podataka službenih osoba svoje organizacije. Kako biste unijeli novu službenu osobu, pritisnite gumb "Nova služ. osoba" na početnom ekranu organizacije (vidi sliku gore, odjeljak 2). Nakon što ste unijeli sve obavezne podatke, pritisnite gumb "Spremi" pri čemu će nova službena osoba biti automatski pohranjena u sustavu. Klik na ikonu povećala automatski otvara detalje službene osobe (vidi sliku gore, odjeljak 3). Na tom ekranu možete pregledavati, izmjenjivati i aktualizirati podatke službene osobe, ukoliko imate odgovarajuću rolu za izvršavanje navedenih akcija.

Kalendar

Kao i sve druge organizacije, pri planiranju godišnjih aktivnosti, i nogometni savezi moraju uzeti u obzir brojne vrste događaja i kalendarskih datuma, od kojih neke određuju druge organizacije povezane s njima. Npr., svi odjeli moraju imati u vidu državne praznike, odjeli za natjecanja trebali bi voditi računa o FIFA-inom kalendaru, regionalni savezi o bitnim događajima programiranim na razini državnog saveza, sudački odjel trebao bi znati za kada da planira seminare za školovanje sudaca, itd. Sustav COMET sadrži podatke o određenim tipovima događaja: o natjecanjima, utakmicama i o pripremama reprezentacije. Osnovni model proširen je kako bi omogućio pronalaženje i planiranje drugih tipova događaja, posebice raznim seminara te generičkih kalendarskih događaja. U COMET je moguće unijeti sve bitne kalendarske događaje te ih je moguće pregledati u svakom trenutku na kalendaru organizacije. Sistem također omogućuje da uključite ili sakrijete određene tipove događaja i da dodate događaje drugih organizacija.

Novi kalendarski događaj

Kako biste unijeli novi kalendarski događaj, pritisnite na stavku glavnog izbornika "Novi kalendarski događaj" označen crvenom bojom na slici dolje.

Or4.png

Automatski se otvara novi ekran. Unesite sve obavezne podatke: Status, Organizacija, Ime, Kratko ime, Mjesto, Datum početka i završetka događaja ( Vidi sliku dolje, odjeljak 1) te upišite opis događaja u tekstno polje s desne strane (vidi sliku dolje, odjeljak 2). Kako bi učinili događaj što prepoznatljivijim na kalendaru, možete ga označiti specifičnom bojom. Inicijalno će biti postavljena standardna boja (default) koju možete promijeniti koristeći alat "Colour-picker" u donjem lijevom uglu ekrana (vidi sliku dolje, odjeljak, 3). Izmjena boje nije obavezna, ali je svakako je sve korisna što kalendar organizacije postaje popunjeniji. Nakon što ste unijeli sve obavezne podatke, pritisnite gumb "Spremi" kako biste pohranili događaj u sustavu.

Or5.png

Pregled kalendara organizacije

U sustavu u svakom trenutku možete pretraživati i pregledavati prethodno pohranjenje događaje te ih, ukoliko je to potrebno, i modificirati. Kako biste pronašli postojeći događaj, pritisnite stavku izbornika "Pregled kal. događaja" te unesite kriterije za pretraživanje koje znate. Pretraživati je moguće kombinirajući razne kriterije, npr., po ID-u, Statusu, Organizaciji, Imenu, itd. Nakon što ste unijeli kriterije, pritisnite gumb "Pregled" kako biste pregledali listu događaja koji odgovaraju kriterijima pretraživanja. Zatim na listi odaberite događaj čije detalje želite pregledati.

Or6.png
Or7.png

Kalendar organizacije

Svaka organizacija u sustavu posjeduje odgovarajuću karticu "Kalendar" na kojoj se prikazuju svi pripadajući relevantni događaji. U bilo kojem trenutku korisnik može konzultirati kalendar te odabrati tipove događaja koje želi pregledati.

Or8.png

Kako biste specificirali događaje na kalendaru možete odabrati željene filtere (ili uključiti sve). Možete odabrati hijerarhijsku razinu kako biste uključili ili isključili događaje nad /podorganizacije. Moguće je također uključiti ili isključiti određene tipove događaja, kao npr.,: pripreme nacionalne reprezentacije, edukacijski seminari (ukoliko ih vodite u COMET-u) i generički kalendarski događaji. Ukoliko želite uključiti natjecanja, označite odgovarajući okvir za izbor (vidi sliku dolje, odjeljak 1) te zatim odaberite željena natjecanja. Sustav vam omugućuje da pritiskom na gumb "Dodaj" (vidi sliku dolje, odjeljak 2) pretražujete listu natjecanja i odaberete sva ona koja želite da se prikažu na kalendaru.

Or9.png

Nakon bilo kakve promjene, nemojte zaboraviti pritisnuti gumb "Primijeni filtere" kako bi se kalendar aktualizirao najnovijim informacijama. Potom će se kalendar otvoriti na ekranu, prikazujući sve događaje aktualnog mjeseca. U svakom trenutku možete odabrati dnevni, tjedni ili mjesečni prikaz događaja (vidi sliku dolje, odjeljak 1) te potom pregledavati kalendar dan po dan, tjedan po tjedan ili mjesec po mjesec (vidi sliku dolje, odjeljak 2). Kalendar je moguće spremiti kao sliku (vidi sliku dolje, odjeljak 3) i također ga je moguće preuzeti sa svim godišnjim događajima pritiskom na gumb "Godišnji kalendar" (vidi sliku dolje, odjeljak 4).

OC2.png

Godišnji kalendar (slika dolje)

Annual Cal.png

Ispod kalendara nalazi se legenda koja objašnjava događaje prethodno unesene u sustav. Ispod legende nalaze se gumbi "Ispiši" i "Spremi kao sliku" koji vam omogućuju da u bilo kojem trenutku preuzmete kalendar iz sustava u nekom drugom formatu (vidi sliku dolje).

Legend.png