COMET Posrednici

From Analyticom Wiki
Revision as of 11:55, 30 November 2017 by Nmedencic (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Posrednici

Sukladno propisima FIFA-e, kako bi se zaštitilo igrače i klubove od bilo kakvih ilegalnih te neetičkih radnji i njihovih mogućih posljedica u kontekstu zaključivanja ugovora između klubova i igrača te dogovora o transferu, postoje jasno definirana pravila za fizičke ili pravne osobama koje uz naknadu ili besplatno zastupaju igrače i/ili klubove u pregovorima oko potencijalnih ugovora i transfera. Posrednici su fizičke ili pravne osobe koje zastupaju igrača ili klub prilikom sklapanja ugovora igrača s klubom ili zastupaju dva kluba prilikom transfera igrača iz jednog kluba u drugi klub. Sustav COMET omogućava evidenciju ovlaštenih posrednika (bilo fizičkih osoba ili agencija), evidenciju posredničkih ugovora sa igračima ili klubovima te evidenciju sudjelovanja posrednika u određenim transakcijama (pri tom se misli na transfere igrača ili na ugovore igrača).

Administrator posrednika

Korisnik s korisničkom rolom SUPERUSER, uz ostala prava, također ima i pravo kreirati Administratore posrednika u sustavu. Administrator posrednika, prethodno kreiran u sustavu, može unositii mijenjati podatke o posrednicima (osobe i agencije), može unositi podatke o posredničkim ugovorima, te može evidentirati posrednike na transakcijama (koje su pod njegovim nacionalnim savezom).

Pretraga i kreiranje posrednika

Kako biste kreirali te pretraživali posrednike u sustavu uđite u podizbornik „Organizacije“ koji se nalazi na glavnom izborniku. Posrednici mogu biti pravne i fizičke osobe stoga COMET omogućava dva različita unosa kako bi se u sustavu reflektirala realna situacija u nogometnoj praksi današnjice.

P1.png

Posredničke agencije (pravne osobe)

Pravne osobe unose se u sustav pod nazivom posredničke agencije i njihovo kreiranje je slično kreiranju bilo koje druge organizacije u sustavu.

P2.png

Odabirom stavke „Nova posrednička agencija“ pristupa se ekranu za kreiranje nove posredničke agencije. Potrebno je ispuniti obavezna polja i odabirom gumba „Spremi“ spremiti novu posredničku agenciju u sustav. Posredničke agencije se registriraju na razini nacionalnog saveza tako da je za organizaciju potrebno odabrati nacionalni savez. Na listi ponuđenih organizacija pojavljuje se samo nacionalni savez.

P3.png

Opaska: Sukladno pravilima FIFA-e ("Pravilnik o radu s posrednicima"), svaki posrednik mora imati relevantnu Izjavu posrednika potpisanu i važeću. Kao i u slučaju ostalih dokumenata, COMET omogućuje unos i pohranu spomentog dokumenta ukoliko to nacionalni savez zahtjeva.

Posrednici (fizičke osobe)

Fizičke osobe koje zastupaju igrače/klubove unose se u sustav pod nazivom posrednici. Proces registracije posrednika sličan je registraciji bilo kojeg drugog tipa osobe u COMET sustavu.

P4.png

Kako biste kreirali novog posrednika, pritisnite stavku „Novi posrednik“ čime će se otvoriti ekran za kreiranje novog posrednika. Potrebno je ispuniti sva obavezna polja i klikom na gumb „Spremi“ pohraniti posrednika u sustav. Ukoliko osoba već postoji u sustavu, istu je potrebno učitati te koristeći gumb „Nova registracija“ registrirati osobu kao posrednika u sustavu. Posrednici se također registriraju na razini nacionalnog saveza. Sustav također omogućava unos agenata unutar posredničke agencije u svrhu evidencije te mogućeg konzultiranja statističkih podataka. Pri unosu obaveznih podataka, na listi za odabir organizacija pojavljuju se nacionalni savezi te posredničke agencije. Opaska: Sukladno pravilima FIFA-e ("Pravilnik o radu s posrednicima"), svaki posrednik mora imati relevantnu Izjavu posrednika potpisanu i važeću. Kao i u slučaju ostalih dokumenata, COMET omogućuje unos i pohranu spomentog dokumenta ukoliko to nacionalni savez zahtjeva.

P5.png

Proces pretraživanja posrednika te posredničkih agencija identičan je pregledu drugih tipova osoba (npr. igrača, trenera, ...) ili drugih tipova organizacija (npr. klubova, stadiona, itd.). Nakon što je posrednih ispravno kreiran u sustavu, moguće je unositi ugovore ugovore o zastupanju između posrednika (posredničke agencije) i igrača ili kluba.

Ugovor o zastupanju igrača ili kluba

Nakon evidencije ovlaštenih posrednika u sustav, sljedeći korak je evidencija posredničkih ugovora. Svaki posrednik ili agencija može imati više posredničkih ugovora s određenim klubovima ili čak i s individualnih igračima. Posrednički ugovor u suštini daje pravo nekoj osobi ili agenciji da zastupa i štiti interese igrača ili kluba u pregovorima o transferu ili o ugovoru igrača.

P6.png

Svaka registrirana posrednička agencija i svaki registrirani posrednik, u svojim podacima ima opciju za pregled i unos ugovora. Na primjer, na ekranu agencije pritiskom na karticu „Ugovori“ otvorit će se lista sa svim ugovorima o zastupanju određene posredničke agencije koje je sklopila bilo s igračima bilo s klubovima. Pritiskom na gumb „Novi ugovor“ kreira se novi ugovor između posredničke agencije ili kluba. Kako biste unijeli novi ugovor, pritisnite istoimeni gumb te popunite sva obavezna polja.

P7.png
P8.png

Ukoliko je odabrani tip ugovora „Zastupanje igrača“, odaberite igrača koji sklapa ugovor s posredničkom agencijom te potom ispunite ostala obavezna polja. U slučaju ugovora tipa „Zastupanje kluba“, potrebno je pak odabrati klub koji sklapa ugovor o zastupanju s posredničkom agencijom (ili posrednikom). Pritiskom na gumb „Spremi“ novouneseni ugovori automatski će se pojaviti na listi ugovora. Na isti način se sklapaju ugovori između posrednika (fizičke osobe) i igrača ili kluba. Međutim, samo posrednici registrirani za nacionalni savez mogu imati ugovore o zastupanju s igračima ili klubovima. Posrednici (fizičke osobe) koji su registrirani za posredničku agenciju ne mogu imati ugovore o zastupanju. Posrednička agencija na kartici „Posrednici“ ima popis svih svojih agenata. Ugovore o zastupanju u tom slučaju sklapa njihova posrednička agencija.

P9.png

Nakon što ste uspješno unijeli ugovor o zastupanju između posrednika i igrača ili kluba, posrednici mogu biti uključeni u igračev ugovor s klubom ili u transfer igrača iz jednog kluba u drugi klub.

Sudjelovanje posrednika u pregovorima

Dva tipična primjera kada posrednik može sudjelovati u nekoj transakciji je prilikom pregovora kluba i igrača o njegovom novom ugovoru ili prilikom pregovora o transferu igrača između dva kluba.

Dodavanje posrednika u igračev ugovor s klubom

Ako se radi o sudjelovanju posrednika u pregovorima o potpisivanju novog ugovora između igrača i kluba, onda se informacija o posrednicima i njihovoj naknadi dodaje na novi ugovor. Kako biste dodali ili izmijenili igračev ugovor s klubom, otvorite karticu „Aktivni ugovori“, pritisnite gumb „Izmijeni“ te potom na gumb za dodavanje posrednika („+Posrednik“).

P10.png

Kliknite na gumb za dodavanje posrednika kako biste otvorili prozorčić za odabir ugovorne strane te odabir posrednika izabrane ugovorne strane.

P11.png

U slučaju igračevog ugovora s klubom, ugovorne strane su igrač i klub. Odabirom ugovorne strane sustav će pronaći sve posrednike koje s tom stranom imaju aktivne ugovore o zastupanju. Ako sustav pronađe samo jednog posrednika, automatski će popuniti podatke za tip i posrednika. Ako sustav pronađe više posrednika, korisnik treba odabrati tip posrednika. Nakon odabira tipa posrednika, pojavit će se mogućnost odabira posrednika. Ako nema aktivnih posrednika s ugovorom o zastupanju igrača ili kluba, lista za odabir posrednika će biti prazna i korisnik neće moći dodati posrednika sve dok prethodno ne kreira aktivni ugovor o zastupanju kako bi lista posrednika bila popunjena. Kako biste unijeli naknadu, sustav Vam omogućuje unos honorara posrednika u željenoj valuti. Kako biste to učinili, na prethodno opisanom prozorčiću pritisnite gumb „Naknade“.

P12.png

Pritiskom na gumb „Naknade“ otvara se prozorčić za pregled te unos naknada. Kako biste to učinili, pritisnite gumb „Unos naknade“ te potom unesite tip naknade, godinu, opis, iznos te odaberite valutu naknade. Nakon što ste unijeli sve potrebne podatke, pritisnite gumb „Spremi“ kako biste ih uspješno pohranili u sustavu.

P13.png

Nakon što ste dodali posrednike u igračev ugovor s klubom, isti se pojavljuju se na ekranu u novim poljima „Posrednik igrača“ i „Posrednik kluba“. Za spremanje posrednika u ugovor, potrebno je spremiti cijeli ugovor. Ukoliko se ugovor uspješno ne pohrani, jednako tako ni posrednici neće biti spremljeni te ćete ih morati ponovno dodati u ugovor.

P14.png

Pritiskom na gumb "Spremi", podaci ostaju automatski pohranjeni u sustavu.

P15.png

Dodavanje posrednika u transfer igrača

Za dodavanje posrednika u transfer igrača između dva kluba potrebno je izmijeniti registraciju za odredišni klub igrača (klub u koji je igrač prešao) i kliknuti na gumb za dodavanje posrednika. Naravno, gumb za dodavanje posrednika će se pojaviti samo ako postoji i izvorišni klub, odnosno ako postoji prethodna registracija igrača za klub istog tipa ili prethodna registracija u istoj disciplini.

P7.png

Klikom na gumb za dodavanje posrednika otvara se prozorčić za odabir ugovorne strane i odabir posrednika izabrane ugovorne strane.

P17.png

Princip rada je prethodno opisan u dijelu o ugovoru igrača s klubom. Jedina razlika je u ugovornim stranama. U slučaju transfera ugovorne strane su izvorišni i odredišni klub.

P18.png

Nakon što su posrednici dodani u transfer, potrebno je spremiti registraciju igrača kako bi se dodani posrednici pohranili u sustav. Opet je sličan način rada kao s ugovorima. Potrebno je izmijeniti registraciju za aktivaciju gumba za pregled/izmjenu/brisanje posrednika. Nakon napravljenih promjena na posrednicima, potrebno je opet spremiti registraciju kako bi se izmjene sačuvale.

Uređivanje ili brisanje posrednika

Kako biste izmijenili ili obrisali posrednika, potrebno pritisnuti gumb „Izmijeni“ kako bi gumbi za pregled, izmjenu te brisanje posrednika postali aktivni.

P19.png

Nakon izmjena na posrednicima potrebno je opet spremiti cijeli ugovor kako bi izmjene ostale uspješno pohranjene u u sustavu. To je moguće učiniti pritiskom na gumb „Spremi“. Ukoliko pak želite izbrisati posrednika, pritisnite gumb „Izmijeni“ kako biste mogli uređivati podatke, pritisnite na gumb s ikonom koša za smeće pokraj posrednika (osobe ili agencije) kojeg želite obrisati.

P20.png

Potvrdite akciju pritiskom na gumb „Obriši“ . Kako bi uspješno dovršili proces brisanja prestavnika, pritisnite gumnb „Spremi“ u donjem lijevom uglu ekrana „Aktivni ugovori“.

Pregled svih posrednika u povijesti igrača

Sustav Vam omogućava da u svakom trenutku u igračevoj povijesti pregledate posrednike koji su sudjelovali u igračevom ugovoru ili njegovom transferu iz jednog kluba u drugi klub, ukoliko za to imate odgovarajuću korisničku rolu.

P21.png

Izvještaji o posrednicima i posredničkim agencijama

Nakon što ste uspješno pohranili podatke u COMET, sustav Vam omogućuje da u svakom trenutku ispišete željene izvještaje i statistike i/ili da konzultirate unesene informacije. Ukoliko Vam Vaša korisnička rola to omogućuje, pritisnite podmeni "Savezi" modula "Izvještaji i statistike". Unesite kriterije za pretraživanje te potom odaberite željeni izvještaj o posrednicima (osobi ili agenciji).

P22-1.png