COMET Osnovne funkcionalnosti

From Analyticom Wiki
Revision as of 10:40, 23 November 2017 by Nmedencic (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Prijava

Prvi ekran koji se pojavi kada korisnik otvori web adresu Comet aplikacije je login ekran. Svaki korisnik COMET-a mora biti ovlašten, što znači da mora imati važeće korisničko ime i lozinku. Dodijeljeno korisničko ime i lozinku dobit ćete putem e-maila. Svaki korisnik mora imati važeću i jedinstvenu e-mail adresu. U protivnom, SUPERUSER mu neće moći poslati korisničko ime i lozinku, kao ni ostale moguće bitne obavijesti. Korisničko ime i lozinka su isključivo i neprenosivo vlasništvo osobe koja pristupa sustavu. Naime, svaka osoba je odgovorna za sve akcije izvršene pod njenim korisničkim imenom. Ukoliko netko zaboravi lozinku, administrator mu može dodijeliti novu.

Of1.png

Opaska: Ukoliko ste označili opciju «Zapamti me» prije pritiska na gumb za prijavu "Login", vaše dodijeljene ovlasti će biti pohranjene i od tog trenutka na dalje ćete se automatski prijaviti svaki puta kada pristupite sustavu. Ukoliko želite isključiti tu opciju, odjavite se iz sustava (klin na opciju "Odjava" u gornjem desnom uglu ekrana) i ponovite standardni proces prijave.

Korisničke uloge i dopuštenja

Svaki korisnik aplikacije može imati jednu ili više uloga (rola). Na primjer, jedna osoba može biti odgovorna za registracije i ugovore igrača, i u isto vrijeme odgovorna za upravljanje natjecanjima. Svaka uloga ima određene ovlasti koje joj dozvoljavaju izvršavanje određenih akcija. Također svaki korisnik uvijek pripada jendoj organizaciji (nacionalnom savezu, regionalnom savezu ili klubu). Na primjer, ako korisnik iz regionalnog saveza ima ulogu "Administratora Igrača" moći će unosti registracije igrača samo za klubove koji su članovi njegovog regionalnog saveza, ali ne i registracije za ostale regije. Ako korisnik nema ovlasti za izvršenje određene akcije, sistem će generirati poruku: "Nemate ovlasti za pokretanje akcije!" SUPERUSER nacionalnog saveza ili SISTEM ADMINISTRATOR je zadužen za administraciju korisnika i uloga.

Korisničko sučelje

Korisničko sučelje je zbroj formulara, polja, izbornika i grafičkih elemenata koji vizualno predstavljaju pohranjene informacije u sustavu i dozvoljavaju korisniku da pregledava i mijenja informacije. Sučelje COMET-a sastoji se od sljedećih komponenti:

 • Zaglavlje aplikacije - se nikada ne mijenja, sastoji se od nekoliko informacija i slika koje identificiraju korisnika i savez i dozvoljavaju pristup funkciji "Brzo pretraživanje" i gornjem izborniku.
 • Glavni izbornik (glavna navigacijska traka) - sve procesne funkcionalnosti vezane za upravljanje nogometom dostupne su na glavnom izborniku slijeva
 • Gornji izbornik (prečaci) - ostale funkcionalnosti vezane za korisničke postavke dostupne su na gornjem izborniku
 • Centralni display i prostor za unos - zauzima najveći dio ekrana na kojem korisnik unosi, pretražuje i pregledava i uređuje dostupne informacije.
Of2.png

Na lijevoj strani zaglavlja nalazi se logo nacionalnog saveza, dok se zdesna nalaze neke opće informacije o korisniku.

Brzo pretraživanje

Na vrhu stranice, uz logo postoji opcija "Brzo pretraživanje". Korisnik može tražiti bilo koji objekt upisujući ime u "Polje za pretraživanje" (npr. ime i prezime osobe, ime kluba, stadiona ili saveza itd.) i pristupiti kompletnim podacima pritiskom na "miš".

Of3.png

Korisničke postavke

Korisničkim postavkama se može pristupiti iz glavnog izbornika na vrhu ekrana s desne strane. Na ekranu "Korisničke postavke" (Vidi sliku dolje) svaki korisnik može provesti sljedeće izmjene:

 • izmijeniti lozinku
 • promijeniti kontaktne informacije (broj telefona i e-mail)
 • promijeniti temu na ekranu
 • uključiti/isključiti dock/stack izbornik
 • promijeniti trenutni (radni) jezik
 • unijeti ili promijeniti fotografiju korisnika
Of4.png

Korisničke postavke su pohranjenje u bazu podataka u sustavu i dostupne su po prijavi u sustav.

Promjena lozinke

Nakon kreranja korisničkog računa, prvotnu lozinku automatski generira sustav. Uputno je promijeniti loziku nakon prve prijave. Potrebno je prvo unijeti postojeću (staru) lozinku i potom dva puta upisati novu (Vidi sliku iznad). Opaska: Jaka lozinka je prvi korak koji će vam osigurati privatnost i sigurnost podataka. Evo nekoliko savjeta koje biste mogli uzeti u obzir pri odabiru nove lozinke za Comet ili bilo koji drugi sustav kojem pristupate prijavljujući se. Karakteristike jake lozinke su duljina (minimalno osam znakova), složenost (kombinacija slova, dijakritičkih znakova, simbola i brojki), promjenjivost (mijenjate lozinku periodički) i raznolikost (ne koristite istu lozinku za sve). Ne zaboravite uvijek držati svoju lozinku u tajnosti i ne dijelite je s drugima.

Odjava

Nakon što ste završili s radom, možete izaći iz sustava pritiskom na gumb "Odjava" u desnom gornjem uglu ekrana. Iz sigurnosnih razloga, ukoliko je korisnik neaktivan dulje od 30 minuta, bit će odjavljen automatski. Kako biste nastavili raditi u sustavu, morat ćete se iznova prijaviti.

Standardno manipuliranje podacima

Neke funkcionalnosti su gotovo identične za različite objekte (entitete). Bilo da je riječ o klubovima, stadionima, igračima ili trenerima. Naprimjer, u sustavu postoji funkcionalnost unosa novog objekta (npr. unos novog kluba u bazu podataka), izmjene postojećeg objekta (npr. izmjena imena stadiona) ili pak pretraživanja po zadanim kriterijima (npr. pretraga stadiona po mjestima). Rukovanje s te tri funkcionalnosti (unos, pretraga, izmjena) je standardizirano. Kad korisnik ovlada radom s jednim objektom (npr. s klubovima), ovladao je gotovo cijelom aplikacijom. U nastavku se nalazi dodatni opis tri najčešće korištene funkcionalnosti sustava.

Unos novih objekata

Čest je slučaj da korisnik mora dodati novi objekt u bazu podataka, bilo da se radilo o igraču, klubu ili stadionu. Obrazac za unos novog objekta je potpuno standardiziran i sastoji se od:

 • obavezna polja (označena drugom bojom)
 • opcionalna polja (mogu ostati neispunjena)
 • tipke za spremanje novog unosa, izmjenu obrasca i pristup ekranu za pretraživanje

Na primjer, sljedeća slika prikazuje obrazac za unos novom stadiona.

Of5.png

Ukoliko korisnik pokuša spremiti podatke bez da je popunio sva obavezna polja, sustav će ga upozoriti odgovarajućom porukom (Vidi sliku dolje). Također, ako korisnik unese bilo kakav nelogičan podatak (npr. umjesto datuma unese tekst), sustav će ga upozoriti i onemogućiti krivi unos.

Opaska: Obavezna polja su označena crvenom bojom.

Ukoliko su sva polja ispravno unesena i korisnik pritisne tipku "Spremi", sustav unosi novi zapis u bazu podataka i obavještava korisnika da je transakcija uspješno provedena porukom: "Transakcija je uspješno provedena"

Pregled (pretraživanje) postojećih objekata

Odabirom bilo koje funkcionalnosti na glavnom izborniku, primijetit ćete da je obrazac za pretraživanje vrlo sličan obrascu za unos novog objekta. U ovom slučaju, podaci koje unesete bit će korišteni kao kriterij za pretraživanje baze podataka. Svako polje može koristititi kao kriterij za pretragu. Npr. ako na pregledu igrača u polje prezime upišemo Rodrigez, dobit ćemo sve igrače koji se prezivaju Rodrigez. Moguća je i upotreba jokera ( * ) koji zamjenjuju proizvoljni niz znakova. Tablica 1. prikazuje primjere pretraživanja klubova.

Kriterij pretraživanja Rezultat pretraživanja
Ime (kluba)=La Paz Svi klubovi s nazivom «La Paz»
Mjesto=Conchillas Svi klubovi u mjestu «Conchillas»
Ime=A* Klubovi čije ime počinje slovom «A»
Ime=*son* Klubovi čije ime sadržava «son»

Tablica 1 - primjeri pretrage po različitim kriterijima

Izmjena postojećeg objekta

Kako bi se izmijenilo postojeći objekt potrebno je slijediti sljedeće korake:

 1. Pronaći traženi objekt (Vidi "Pregled postojećih objekata")
 2. Pritisnuti tipku "Izmijeni" kako biste započeli mijenjati podatke
 3. Pritisnuti tipku "Spremi" kako biste pohranili izmjenu podataka u bazu podataka ili "Odustani" kako bsite zadržali prethodne podatke.

Jedan jednostavan primjer bi bio izmjena datuma osnivanja kluba:

 1. Na glavnom izborniku odaberite "Klubovi", zatim pritisnite tipku "Pretraži klubove". Unesite "Deportivo Tachira" kao ime kluba, zatim pritisnite "Pretraži" i potom odaberite klub na listi
 2. Pritisnite tipku "Izmijeni" i unesite 11.1.1974. pod "Datum osnivanja"
 3. Pritisnite tipku "Spremi"

Ukoliko su svi podaci važeći i korisnik ima ovlasti mijenjati ovaj objekt, sustav će ga informirati da je transakcija uspješno izvršena. U protivnom, sustav će generirati određenu poruku upozorenja.

Lista podataka

Na brojnim mjestima u tablici koristimo tablice kako bismo prikazali rezultate ili trenutne liste mogućih vrijednosti. Npr., slikad dolje prikazuje rezultate pretraživanja klubova. Naslov se nalazi na vrhu liste, s imenom svake kolone podataka, poljem za tekst za unos dodatnog kriterija odabira i listom zapisa. Izlistano je najviše 10 rezultata po stranici, na dnu je alat za listanje po stranicama.

Of6.png

Svaka lista može biti: sortirana prema gore ili prema dolje pritiskom na kolonu ime na vrhu; filtrirana unosom dodatnog kriterija; i eksportirana u nekoliko standardnih tipova dokumenta.

Prilaganje dokumenata objektu

Svaki objekt u sustavu može zahtijevati unos dodatnih dokumenata, npr., fotografija, loga, ugovora, itd. Na obrascu svakog objekta nalazi se tipka "Dokumenti". Pritiskom na tu tipku, korisnik može izvršiti upload jedne ili više datoteka odabranom objektu. Neki tipovi dokumenata su predefinirani, a ostale je moguće nadodati kao "Ostali" (vidi sliku dolje). Korisnici, kojima njihova uloga to dozvoljava, mogu kasnije pregledavati i downloadati te dokumente. Za downolad dokumenata koristite tipu "Spremi" koja se nalazi uz ime datoteke. Za brisanje dokumenata koristite simbol X na kraju reda.

Of7.png

Opaska: Mogućnost pregleda, uploada ili downloada dokumenta, naročito tajnih dokumenata kao što u ugovori igrača, ovise o ulozi (roli) korisnika. (Vidi "Uloge i dopuštenja korisnika").

Izmjena statusa objekta

Workflow svakog objekta (npr., igrači, organizacije i registracije) definiran je pravilima nacionalnog nogomentnog saveza. Svaki objekt tako prolazi kroz nekoliko koraka i statusa. Npr., klub može biti AKTIVAN ili NEAKTIVAN", a registracija igrača može biti UNESENA, POTVRĐENA, RASKINUTA, itd. Proces izmjene statusa objekte je načelno jednak "izmjeni postojećeg objekta" (vidi poglavlje 3.6.3.). Nakon otvaranja odabranog objekta i odabira izmjene, korisnik može mijenjati status objekta pritskom na tipku mogućeg statusa Ovisno o konfiguracijama sustava (sukladno zahtjevima klijenta), korisnik će morati unijeti razlog izmjene statusa i potvrditi svoj odabir.

Of8.png

Opaska: Mogućnost izmjene objekta ovisi o ulozi korisnika i pravilima saveza (Vidi "Uloge i dopuštenja korisnika").

Figure 11.png

Opaska: Sustav posjeduje funkciju za praćenje aktivnosti izmjene svakog objekta. Za više informacija, otvorite polje "Status Log" odabranog objekta.

Funkcionalnosti za lakše korištenje

Kada započnete s korištenjem COMET-a na dnevnoj osnovi, primjetit ćete postojanje fukcionalnosti dizajniranih u svrhu lakšeg i produktivnijeg korištenja. Neke od tih funkcionalnosti su očitije od drugih. U nastavku slijedi popis:

 • SamoDopuna za imena osoba, zemalja, regija i gradova (npr. kada započnete upisivati “Par” kao ime zemlje, sustav generira popis mogućih opcija)
 • SamoFormatiranje za imena osoba, zemalja, regija i gradova (npr. automatska izmjena malih u velika slova)
 • Odabir uobičajenih opcija kao zadanih (npr. status = aktivan, spol = muški)
 • Izbornici i alati su organizirani sukladno upotrebi i logično grupirani
 • Korisničke postavke (npr. jezik, boje, alatne trake)
 • Prečaci za unos datuma u sustav (npr. upisujući 0 = postavlja se današnji datum)

Unos datuma u sustav

Svako polje datuma u sustavu slijedi isto pravilo. Aplikacija zahtijeva da datum bude u formatu dd.mm.yyyy (npr., 25.01.2013). Datum se može upisati ručno ili pritiskom na alat za unos datuma koji se potom automatski otvara na ekranu. Ukoliko odlučite ručno unijeti datum, sljedeći prečaci bi vam mogli biti od velike koristi: Unos 8 znamenki – možete unijeti 8 znamenki za upis dana, mjeseca i godine (ddmmyyyy), pri čemu nije potrebno unositi interpunkcijske znakove jer će ih sustav unijeti automatski

Na primjer: 16112006 => 16.11.2006
01021998 => 01.02.1998
31122005 => 31.12.2005

Unos 6 znamenki – možete unijeti datum u formatu ddmmyy, nakon čega će sustav automatski formatirati datum i unijeti stoljeće

Na primjer: 161106 => 16.11.2006
010298 => 01.02.2098
311205 => 31.12.2005

Unos 4 znamenke – možete unijeti datum u formatu ddmm, nakon čega će sustav automatski formatirati datum i unijeti stoljeće

Na primjer: 1611 => 16.11.2017
(u 2017. godini) 0102 => 01.02.2017
3112 => 31.12.2017

Unos 1 znamenke za okvirni datum – ukoliko je željeni datum +/- 7 dana od današnjeg datuma, bit će dovoljno unijeti jednu znamenku ili razdoblje koje uključuje tu znamenku i napustiti polje; sustav će automatski formatirati datum sukladno sljedećoj specifikaciji: 0 = danas, 1 = danas + 1 = sutra, 2 = danas + 2, .1 = danas – 1, .2 = danas – 2, itd.

Na primjer 0 => 15.01.2017
(danas je 15.01.2017) 1 => 16.01.2017
2 => 17.01.2017
.1 => 14.01.2017
.2 => 13.01.2017
5 => 20.01.2017
.7 => 08.01.2017

Unos nove registracije za osobu koja već postoji

Sustav Comet je predviđen za unos i evidenciju svih tipova registracija za osobe koje sudjueuju u nogometu, od igrača, trenera, osoblja i službenih osoba klubova, do sudaca, delegata, kontrolora i ostalih službenih osoba uključenih u vođenje i administraciju natjecanja. Čest je slučaj da jedna osoba ima više registracija različitog tipa u isto vrijeme ili kroz duži vremenski period. Na primjer, ista osoba može biti registrirana dug niz godina kao igrač, a nakon toga kao trener nekog kluba. Isto tako, često se susreće primjer da sudac nakon određenog perioda prestaje aktivno suditi i postaje kontrolor suđenja. U takvim slučajevima, svi osobni podaci već postoje u sistemu i nije ih potrebno ponovo unositi. Nova registracija se unosi na sljedeći način:

 • S glavnog izbornika u Comet-u otvorite odgovarajući modul i izaberite opciju za unos nove registracije (npr., „Novi trener“ ili „Novi sudac“ ili „Novi kontrolor“, itd.)
 • Na ekranu za unos podataka, prvo unesite OIB (službeni jedinstveni broj osobe)
 • Čim se pomaknete na sljedeće polje, Comet će provjeriti postoji li već osoba s tim brojem u Comet-u.
 • Ako postoji, na ekranu će se prikazati sljedeća poruka „Već postoji osoba s istim OIB-om u sustavu: Ime Prezime. Želite li učitati tu osobu?“ Trebate odgovoriti „Učitaj“ i dalje nastaviti s unosom „Nove registracije“.
 • Ako ne postoji, nastavite s popunjavanjem svih obaveznih polja i na koncu „Spremite“ sve informacije koje ste unijeli.