COMET Disciplinski postupci

From Analyticom Wiki
Revision as of 14:59, 16 October 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Disciplinski postupci

Da1.png

Jedan od ključnih podsustava (modula) COMET-a je i Disciplinski modul. Kroz njega se vode disciplinski postupci i u njega se unose sve prijave i sankcije protiv određene osobe ili organizacije. Svi entiteti u COMET-u podložni su podizanju disciplinskog postupka, dakle, on se može podići protiv bilo koga: suca, trenera, igrača, odgovornih osoba kluba, ali ipak, najčešći je slučaj da se podiže protiv igrača. U svakoj od navedenih situacija, proces je jednak.

Nadležna organizacija

Disciplinski postupak se uvijek vodi u organizaciji, najčešće u nacionalnom savezu, ali ponekad je moguće da ga vodi i regionalni savez. Administrator disciplinskih postupaka vodi cijeli proces po hijerarhijskom načelu. Temeljem postupka donosi se odluka sankcionira li se prekršitelj ili ne. Prema FIFA-inom pravilniku, postoje različiti tipovi sankcija, npr. novčane kazne ili zabrana igranja. Sankcije u COMET-u su identične onima koje propisuje FIFA. Nakon dodijele sankcije, taj događaj postaje direktno povezan s modulom Natjecanja i u njemu će biti zabilježen do isteka sankcije (u slučaju zabrane igranja) ili do podmirenja novčane kazne. Npr., igrač kojem je zabranjeno sudjelovanje na određenom broju utakmica bit će označen crvenom bojom sve dok se ne odigraju sve utakmice na kojima mu nije dozvoljen nastup.

Novi disciplinski postupak

Novi disciplinski postupak pokreće se na lijevom glavnom izborniku pritiskom na stavku izbornika „Novi postupak“. Time se otvara formular za unos novog postupka na kojem je potrebno ispuniti obavezna polja (označena crvenom bojom): odabrati s liste tip prekršitelja (igrač, glavni sudac, 1. pomoćni sudac, trener, itd.),zatim organizaciju i natjecanje, željeno kolo i utakmicu te osobu koja je počinila prekršaj, ukoliko je riječ o osobi. Na desnoj strani ekrana nalaze se polja za unos paragrafa, čl. koji objašnjava sankcije za određene prekršaje. Zatim je potrebno je upisati datum odluke te u tekstnom okviru ispod opisati prekršaj.

Da2.png

Nakon unosa svih obaveznih podataka, pritiskom na gumb „Spremi“ novi postupak ostaje pohranjen u sustavu i njegov status automatski je postavljen kao „Unesen“ i sustav mu automatski dodjeljuje COMET ID. Postupak je i dalje moguće pregledavati, odabrati i mijenjati pritiskom na stavku izbornika „Pregled postupaka“ i potom pritiskom na istoimenu karticu otvorit će se lista svih postupaka s odgovarajućim statusima.

Da3.png

Pritiskom na postupak otvaraju se detalji tog disciplinskog postupka, moguće ih je izmijeniti ukoliko je to potrebno. Na istom ekranu se nalazi kartica „Dodaj sankciju“, pritiskom na nju otvara se prozorčić u kojemu je moguće odabrati tip sankcije, koje variraju ovisno o tipu prekršitelja. Sankcije primjenjive na osobe i na organizacije nisu u potpunosti identične.

Da4.png

Po jednom prekršaju je moguće dobiti više sankcija.

Da5.png

Nakon odabira sankcije ona se pohranjuje pritiskom na gumb „Spremi“ i nakon toga postaje vidljiva na listi sankcija određenog disciplinskog postupka, (u statusu UNESEN).

Da6.png

Dodavanje utakmice na kojoj je sankcija odrađena

Ukoliko je igrač kažnjen zabranom nastupa na više utakmica, o čemu je bilo riječi ranije u ovom poglavlju, sankcija mora biti izmijenjena (dodana) ručno. Također je moguće dodati i utakmice na kojima je sankcija "odrađena". Kako biste to učinili, pozovite detalje sankcije (vidi sliku dolje) i zatim pritisnite gumb "Dodaj" kako biste dodali utakmice.

Da10.png

Moguće je dodati jedino odigrane zaključene utakmice i sankcionirani igrač ne smije se naći na postavi igrača.

Da11.png

Nakon što ste dodali utakmice, one se pojavljuju na listi i broj utakmica za odradu sada je 0. Ukoliko trebate unijeti utakmice koje se vode izvan sustava COMET, možete unijeti opis u tekstno polje "Opis", umjesto odabira utakmice s liste.

Da12.png

Nakon što ne preostane više utakmica za odradu, vrlo je bitno promijeniti status sankcije, jer sve dok se ona nalazi u statusu "AKTIVAN", igrač neće imati pravo nastupa i bit će označen crvenom bojom. Kako biste to učinili, pritisnite gumb sa simbolom olovčice desno od sankcije, potom pritisnite gumb "Izmijeni", i na kraju, kvačicu kako biste zatvorili sankciju.

Da13.png

Pritisnite gumb sa simbolom kvačice i unesite razlog izmjene status. Čim se postavi status sankcije "ZATVOREN", igrač automatski stječe pravo nastupa.

Da14.png

Izmjena statusa sankcije

Odabirom unesene sankcije s liste sankcija ista se otvara i moguće joj je promijeniti status pritiskom na gumb „Izmijeni“. Time će se na prozorčiću pojaviti dva gumba s ikonama, jedan sa simbolom x, pritiskom na koji će se otvoriti prozorčić za upis razloga izmjene statusa u „PONIŠTEN“, a druga sa simbolom kvačiće, pritiskom na koji se otvara prozorčić za upis razloga za promjenu statusa u „ZAKLJUČEN“.

Da7.png

Izmjene statusa su vidljive na listi sankcija.

Da8.png

Ukoliko je prekršitelju dodijeljena sankcija zabrane igranja na određenom broju utakmica ili sankcija zabrane igranja na određeni period vremena, taj prekršitelj će biti označen crvenom bojom u sustavu i neće moći igrati dok se ne odigraju utakmice na kojima nema pravo sudjelovanja ili dok ne istekne period zabrane igranja. Ti podaci su relevantni za modul Natjecanja i bit će vidljivi u njemu.

Da9.png

Brisanje disciplinskog postupka iz zaključene utakmice

Disciplinksi postupci kreiraju se jednom kad je utakmica zaključena. Stoga ćete, ukoliko želite obrisati crveni karton iz zaključene utakmice, prvo morati obrisati disciplinski postupak. Nakon što je disciplinski postupak obrisan, potrebno je promijeniti status utakmice iz 'zaključene' u 'zakazanu' utakmicu kako bi se poništio crveni karton.

Delete disc case.png

Pritisnite gumb za brisanje na poruci upozorenja kako biste izvršili željenu akciju. Kada promijenite status disciplinskog postupka u 'obrisan', moći ćete eliminirati crveni karton s utakmice.

Moji postupci

Svojim aktivnim postupcima možete pristupiti pritiskom na stavku izbornika „Moji postupci“. Na taj način otvorit ćete listu svih vaših postupaka sa statusom „UNESEN“.

Da15.png

Crveni karton automatski pokreće disciplinski postupak (što automatski onemogućuje igraču nastup na sljedećoj utakmici). Dakle, ukoliko je igraču u Modulu Natjecanja dodijeljen crveni karton, i taj karton je unesen u sustav kao događaj na igraču u vrijeme neke utakmice, to odmah postaje vidljivo na tablici postave (vidi sliku ispod).

Da16.png

Osim toga, u Disciplinskom Modulu sistem generira novi disciplinski postupak vezan za taj isti crveni karton, koji odmah dobija status „ODLUKA DONESENA“. Takve slučajeve moguće je pozvati pritiskom na stavku izbornika „Pregled postupaka“. Igrač automatski dobija zabranu igranja na jednoj utakmici i označen je crvenom bojom u Modulu Natjecanja, dok se ne odigra utakmica na kojoj nema pravo nastupa. Ukoliko je kazna veća od kazne zabrane igranja jedne utakmice, potrebno je unijeti dodatne sankcije kroz Disciplinski modul. Potražite željeni postupak na stavci izbornika „Pregled postupaka“ i odaberite ga sa liste. Kad se učitaju detalji tog postupka, unesite dodatne sankcije na ranije opisani način, identično kao pri unosu novog postupka. Svaka sankcija može imati jedan od tri moguća statusa:

 • UNESEN = ovo je aktivna sankcija koja još nije provedena i utječe na status osobe ili organizacije u tijeku natjecanja
 • ZAKLJUČEN = ova sakcija je do kraja provedena i više ne utječe na status entiteta
 • PONIŠTEN = ova sakcija je zbog nekog razloga odbačena i nije se primjenila; sistem je samo čuva u evidenciji kao povijesni podatak

Nake promjene statusa sankcije rade se ručno, a druge sistem automatski mijenja. Na primjer, ako je dodijeljena sankcija zabrane nastupa na određenom broju utakmica ili u određenom periodu, sistem automatski mijenja status sankcije iz UNESEN u ZAKLJUČEN, nakon što se odigraju spomenute utakmice ili nakon što istekne određeni vremenski period. Suprotno tome, ako je dodjeljena na primjer novčana kazna, odgovorna osoba koja vodi disciplinski postupak mora ručno promijeniti status sakcije nakon što je kazna plaćena.

Da17.png

Kartica "Sankcije"

On a player form, and also on a club form there is the "Sanctions" tab on which you can open all the sanctions that were assigned to a player or to a club.

Sanctions1.jpg

Select the desired sanction in order to open all the respective details.

Sanctions2.jpg

If necessary, you can proceed working on sanctions, making any necessary change the way it was previously described in this Chapter. In case of clubs, the process is the same. Search for the club and press the "Sanctions" tab to open all the club sanctions.

Sanctions3.jpg

Scope on Sanction

List of sanctions of disciplinary case contains two more columns: suspension scope and serving scope. Dialog for adding/editing sanction contains fields for defining suspension and serving scope of sanction.

San1.png
San2.png

When new sanction is added, the system will set proposed values for suspension scope and serving scope based on system settings. For example, it might set the values based on defaults. Suspension scope and serving scope can be defined for every default sanction. If default sanction contains some suspension scope, it will be used for automatic creation of sanction rather than using the defaults from tenant's properties file.

Scopes on competition

Suspension scope and serving scope can be overridden with competition setting. Fields for selecting scopes are located in "Disciplinary" section of the competition's screen.

San3.png

Setting scope to new sanction based on settings in competition, default sanctions or properties file

The system will set the suspension scope and serving scope based on settings in this sequence:

 • if disciplinary case is connected to competition and competition has scope defined, then use it for new sanction
 • otherwise if disciplinary case is connected to competition and competition has parental competition and its parent has scope defined, then use it for new sanction
 • otherwise if sanction is created based on default sanction and default sanction has scope defined, then use it for new sanction (this step is used only for automatically created sanctions as default sanctions are never used for manually created sanctions)
 • otherwise use the default setting from tenant's properties file

List of suspension scopes

 • Competition - suspends person in same competition or in competition under same parent as is the competition of sanction's disciplinary case
 • Competition type - suspends person in competition of same type as is the type of the competition of sanction's disciplinary case
 • Age category - suspends person in competition of same age category as is the age category of the competition of sanction's disciplinary case (please, note that ids of age categories should be the same as there is seniors category for some tenant under one id, for some other tenant under some second id and for national team under some third id and those categories are not considered as same)
 • Sport - suspends person in competition of same sport as is the sport of the competition of sanction's disciplinary case (please, note that international competitions are divided from national competitions because AFA's default suspension scope is sport, but persons suspended in AFA should not be suspended in CONMEBOL competitions)
 • Organization team type - suspends person in national team competitions if sanction's disciplinary case is connected to a national team competition or suspends person in club competitions if sanction's disciplinary case is connected to a club competition (please, note that this scope makes sense for usage only in CONMEBOL and CONCACAF and it also differentiates between friendly and official competition types since suspension in an official match should not suspend person in the friendly match and vice versa)
 • All - suspends person everywhere

List of serving scopes

 • Competition - serves suspension only with the match of same competition or competition under same parent as is the competition of sanction's disciplinary case
 • Competition type - serves suspension only with the match of competition of same type as is the type of competition of sanction's disciplinary case
 • Age category - serves suspension only with the match of competition of same age category as is the age category of competition of sanction's disciplinary case
 • Organization team type - serves suspension with national team match if sanction's disciplinary case is connected to a national team competition or serves suspension with club's match if sanction's disciplinary case is connected to a club competition (please, note that this scope makes sense for usage only in CONMEBOL and CONCACAF and it also differentiates between friendly and official competition types since suspension in an official match cannot be served with a friendly match and vice versa)

Notes

Lastly, one should keep in mind there is an option "Only players in catalogue serve suspension" under "Disciplinary" section on competition's main screen which, if set, will allow serving of suspension only if player was registered for the competition (added to the list of players on "Clubs" tab of the competition).

Monetary sanctions

Kao što je prethodno objašnjeno u ovom poglavlju, disciplinski slučaj može biti otvoriten protiv bilo kojeg entiteta prethodno ispravno unesenog u COMET. Na primjer, protiv sudaca, trenera, klubovima, ali najčešće protiv igrača. Osim sankcije zabrane igranja određeni broj utakmica, uobičajena je praksa da klub, igrač ili službene osobe kluba budu sankcionirane i novčanim kaznama. U skladu s pravilima natjecanja lige i u skladu s disciplinskim pravilnikom saveza, za svaku utakmicu utakmicu ili kolo (nakon što je sudac službeno zaključi promjenom statusa utakmice), sustav Comet može biti prethodno konfiguriran na način da automatski omogući sljedeće:

 • Zadani (default ) iznos za žuti karton (1., 2., 3. itd.)
 • Zadani (default ) iznos za crveni karton (izravni crveni ili drugi žuti)
 • Zadani (defaut) iznos za isključenje službene osobe kluba

Također, COMET je moguće konfigurirati na način da omogući praćenje statusa plaćanja kazni, pa čak i da onemogući sudjelovanje osoba (sankcioniranih entiteta) na utakmicama sve dok kazne nisu podmirene. Ukoliko vaša organizacija koristi Comet i u te svrhe, posebna konzola pod nazivom "Novčane kazne" može pomoći korisnicima u praćenju statusa svih sankcija tipa "Kazne".

Ukoliko Vaša korisnička rola to podrazumijeva, u svakom trenutku možete jednim klikom pristupiti podizborniku "Novčane kazne" u disciplinskom modulu.

Na konzoli „Novčane kazne“ nalaze se dvije kartice: „Aktivne – neplaćene“ sankcije i „Neaktivne – plaćene/poništene“ sankcije. Na početnom ekranu se odmah prikazuje lista aktivnih-neplaćenih kazni, zajedno sa svim relevantnim detaljima povezanim sa svakom od izlistanih kazni (slika dolje, odjeljak A). Ukoliko želite konzultirati popis neaktivnih - plaćenih / poništenih kazni, to možete učiniti na istom ekranu, jednim klikom na karticu "Neaktivne - plaćene / poništene" (vidi sliku dolje, odjeljak B). Ako želite preuzeti popis novčanih kazni iz Sustava, u svakom trenutku možete preuzeti Excel dokument pritiskom na ikonu u gornjem desnom uglu ekrana, iznad liste sankcija (slika dolje, odjeljak C). Jedan klik na ikonu povećala automatski Vas prebacuje na detalje disciplinskog postupka (Vidi sliku dolje, odjeljak D), na kojem možete pregledati, uređivati, zatvoriti ili izbrisati postupak / kaznu, ukoliko Vam Vaša korisnička rola to omogućuje.

Da20.png

Kako biste suzili rezultate koji se prikazuju, lista aktivnih kazni/sankcija omogućuje vam da pretražujete po datumima te da filtrirate po željenim kolonama. Ukoliko želite dobiti sankcije za određeno vremensko razdoblje, sustav Vam omogućuje da odredite datume kako biste suzili rezultate pretraživanja (ovisno o datumu disciplinskog postupka) . Kako biste to učinili, upišite datume od / do u polja " Datumi postupka " te potom pritisnite gumb" Pregled " ( vidi sliku dolje). Lista će prikazati samo sankcije koje udovoljavaju kriterijima.

Da21.png

Zatvaranje novčanih kazni

TSustav Vam omogućuje da na ekranu "Novčane kazne“ zatvorite jednu ili više novčanih kazni. Uobičajena situacija u kojoj se korisiti ova funkcionalnost bila bi kada klub provede plaćanje nadređenom savezu kako bi podmirio troškove jedne ili više neplaćenih kazni izdane klubu, njegovim igračima ili službenim osobama. U tom slučaju, umjesto da otvarate sankciju po sankciju, Sustav Vam omogućava da označite sve sankcije koje želite zatvoriti te da to učinite odjedanput. Kako bi se zatvoriti kaznu/sankciju(e) , označite sve potvrdne okvire pokraj sankcija koje želite zatvoriti te potom kliknite gumb " Zatvori sankcije“ na dnu ekrana.

Da22.png

Automatski će se otvoriti prozor za zatvaranje sankcija. Ispunite obavezno polje " Datum do " i unesite dodatne informacije (ukoliko je to potrebno), te potom pritisnite gumb " Zatvori ".

Da23.png

Nakon što ste izvršili opisane radnje , odabrane sankcije bit ćr zatvorene i više se neće pojavljivati na popisu aktivnih novčanih kazni.

Disciplinary notifications

Functionality of disciplinary notifications enables users to (automatically) create disciplinary notifications. Disciplinary committee is notified about any new opened notification and authorized users are able to either cancel the notification or to open a disciplinary case against an offender based on reported notification.

Match screen contains checkbox "Disciplinary committee intervention".

Dino1.png

Automatic creation of disciplinary notification

If the option "Disciplinary committee intervention" is checked, upon changing match status to PLAYED, the disciplinary notification will be automatically created with match summary text (and incidents of both match clubs) copied into description of the new notification.

Dino2.png
Dino3.png

Depending on the configuration, notifications are sent automatically upon creation of disciplinary notification. Email is automatically sent to competition and disciplinary managers and administrators.

Dino4.png

Manual creation of disciplinary notification

Authorized user has an option to manually create new disciplinary notification.

Dino5.png

User who handles disciplinary cases is able to discard the disciplinary notification by changing its status to CANCELLED/CLOSED, but, in most cases, user will use the button "New disc. case from this notification" to create new disciplinary case based on disciplinary notification.

Dino6.png

Most of the fields in disciplinary case will be automatically filled based on values of disciplinary notification.

Dino7.png

Once the disciplinary case is created based on disciplinary notification, the status of notification is automatically changed to CLOSED because it was successfully processed.


Dino8.png

Sending emails on changing status of disciplinary notification

Depending on the configuration, mail notifications are sent automatically upon changing status of disciplinary notification. Email is automatically sent to the original user who created the notification.

Dino9.png