COMETCompetitions/hr

From Analyticom Wiki
Revision as of 14:44, 18 October 2019 by Nmedencic (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Natjecanja

Jedan od ključnih podsustava (modula) COMET-a svakako je modul „Natjecanja“. Preduvjet za pokretanje natjecanja jeste aktivno korištenje drugih modula sistema i postojanje aktualiziranih podataka o Organizacijama, Klubovima, Igračima, Trenerima i Službenim Osobama, dakle svim onim strankama koje sudjeluju u administraciji natjecanja ili na pojedinim utakmicama. Svi korisnici sustava će najčešće pristupati natjecanjima i pojedinim utakmicama odabirom opcije „Moja natjecanja“. Naravno, kao i u ostalim modulima, ovisno o ulogama korisnika i organizaciji kojoj pripadaju, korisnici mogu kreirati nova natjecanja, pretraživati postojeća natjecanja... Kada prvi puta pristupate modulu Natjecanja, nakon što ste se uspješno prijavili u sustav, potrebno je iz izbornika s lijeve strane zaslona odabrati opciju „Novi tip natjecanja“. To će vam omogućiti da kreirate novu vrstu natjecanja.

Kreiranje novog tipa natjecanja

Odabirom opcije „Novi tip natjecanja“ otvorit će se novi prozor na ekranu u kojem je potrebno ispuniti obavezna polja, odabrati „Organizaciju“, upisati ime i skraćeno ime natjecanja, potom odabrati vrstu kluba (muški nogomet, ženski nogomet, mali nogomet itd...). Pritiskom na gumb „Spremi“ novi tip ostaje pohranjen u sustavu nakon čega je moguće na istom ekranu, odabrati „Novo natjecanje“ ili je to moguće učiniti na lijevom glavnom izborniku.

N1.png

Novo natjecanje

Ukoliko odlučite odabrati „Novo natjecanje“ odmah po kreiranju novog tipa natjecanja, sistem će automatski ispuniti obavezna polja „Tip natjecanja“, „Sezona“, „Ime natjecanja“ i „Kratko ime“, ali te podatke je moguće i promijeniti. Nakon toga je potrebno odabrati broj klubova koji sudjeluju u natjecanju i „sustav natjecanja“ (jednostruki , dvostruki, trostruki, četverostruki ili predefiniran). Pritiskom na gumb „Spremi“ kreirano je novo natjecanje. Na istom ekranu, moguće je unijeti i druge, neobavezne podatke. Polja u koja je moguće unijeti „Datum od“ i „Datum do“ označavaju vremenski period u kojemu je potrebno prijaviti igrače i službene osobe koje će sudjelovati na natjecanja, pri čemu polje „Datum do“ označava datum nakon kojega neće biti moguće te podatke mijenjati. Ostala polja omogućuju odabir maksimalnog broja registriranih igrača, maksimalni broj igrača, maksimalni broj rezervnih igrača, maksimalni broj registriranih stranaca, itd. Moguće je unijeti i broj akumuliranih žutih kartona, minimalni broj mladih igrača, referentni datum rođenja mladih igrača, bitne pozicije na tablici te broj bodova po osvojenoj utakmici.

N2.png

Klubovi

Nakon što ste kreirali „Novo natjecanje“ na istom ekranu pritiskom na karticu „Klubovi“ otvorit ćete novi prozor na kojemu je moguće unositi klubove koji sudjeluju u natjecanju. Pritiskom na gumb „Dodaj“ na ekranu će se otvoriti lista svih klubova koji mogu sudjelovati na natjecanju (ovisno o organizaciji, tipu i kategoriji). S te liste je moguće odabrati točno onoliko klubova koliko ste upisali kreirajući Novo natjecanje.

N3.PNG

Nakon odabira klubova, pritiskom na gumb „Dodaj odabrane“ kreirat ćete listu klubova koji će sudjelovati u natjecanju, a na mjestu gumba „Dodaj“ pojavit će se kartice „Termini kola“ i „Pokreni natjecanje“.

N4.PNG

Redoslijed klubova na tablici bit će bitan pri izračunavanju rasporeda utakmica zbog čega ga je moguće mijenjati pomoću strelica s desne strane u tablici. Na ovom ekranu je moguće za svaki klub dodati igrače i službene osobe koje će sudjelovati u natjecanju. Unos tih polja je opcionalan, ali ukoliko unesete te podatke kasnije će biti obavezno birati među tim igračima/službenim osobama. Pritiskom na karticu „Termini kola“ otvorit će se kalendar na kojemu je moguće odabrati datum i vrijeme održavanja utakmica svakog kola. Nakon odabira vremena i datuma svakog kola pritiskom na karticu „Pokreni natjecanje“ sustav će generirati utakmice po kolima po Bergerovom algoritmu. Status svake utakmice je „zakazana“.

N5.png

Opaska: Unos „Termina kola“ nije obavezan prije pokretanja natjecanja, ali svakako olakšava unos datuma i vremena održavanja utakmica koji će se kasnije morati upisati za svaku utakmicu. Tablicu možete pretraživati po kolima i izabrati utakmicu koju želite. Broj natjecanja, kolo, stadion, vrijeme i datum svake utakmice se unose automatski, ali ih imate mogućnost promijeniti ručno. Više o utakmicama u nastavku. Na kartici "Tablica" vidljiv je trenutni redoslijed i opcija izmjene pravila za kalkulaciju. Ukoliko je potrebno unijeti promjene pravila za kalkulaciju tablice, promjene će se spremiti u sustav nakon što ponovno učitate stranicu (eng. refresh). Tablica se automatski učita ponovno kada je utakmica odigrana prema pravilima za kalulaciju tablice.

N6.png

U bilo kojem trenutku moguće je ispisati izvještaje "Tablice natjecanja", "Najboljeg strijelca" "Akumuliranih žutih kartona"... Ti, i mnogi drugi izvještaji, bit će dostupni i u modulu Izvještaja i statistika. Sljedeća kartica omogućava Vam da unesete žute i crvene kartone iz nekih prethodnih natjecanja te da izaberete broj suspenzija s utakmice. Nakon pohrane izmjena, podaci su spremljeni u sustav.

N7.PNG

Natjecanja s neparnim brojem klubova

Kako biste kreirali natjecanje s neparnim brojem klubova, pritisnite karticu "Natjecanje" i zatim upišite željeni broj klubova.

N8.png

Kada ste kreirali natjecanje, pritisnite karticu "Klubovi" te potom unesite pet klubova natjecanja. Jednom kada su klubovi uneseni, pojavit će se simbol "*" na listi, pomoću kojeg ćete moći reorganizirati klubove, ukoliko to bude potrebno.

N9.png

Nakon što ste unijeli sve željene klubove, slijedeći korak je planiranje/programiranje kola natjecanja koje se izvršava na način opisan u prethodnom odlomku ovog poglavlja. Jednom kada su kola isplanirana, pokrenite natjecanje pritskom na istoimeni gumb- "Pokreni natjecanje". Na taj način će se kreirati utakmice i simbol "*" se više neće prikazivati.

N10.png

Predefinirani sustav natjecanja

Ukoliko pri kreiranju natjecanja ne koristite Bergerov algoritam već predefinirani sustav, nakon što izvršite sve prethodno opisane korake u ovom poglavlju, s padajuće liste za odabir sustava natjecanja odaberite stavku "Predefinirano" i zatim pritisnite gumb "Spremi".

N11.png

Natjcanje ostaje pohranjeno u sustava i otvorit će se novi ekran za unos detalja natjecanja. Na tom ekranu se nalazi kartica za unos dokumenata. Pritisnite gumb "Izmijeni" te zatim gumb "Dokumenti" čime će se otvoriti prozorčić za unos dokumenata natjecanja. Sada možete unijeti Excel dokument s rasporedom natjecanja, između ostalih.

N12.PNG

Imena klubova u dokumentu moraju biti potpuno identična ranije unesenim imenima u sustav.

N13.png

Nakon što ste unijeli dokument, pritisnite gumb "Spremi" kako biste mogli pokrenuti natjecanje. Pritiskom na gumb "Pokreni natjecanje" sustav provjerava jesu li imena klubova u dokumentu identična onima ranije unesenima u sustav te informira korisnika ukoliko postoje bilo kakva nepodudaranja. U slučaju da postoje, potrebno je ispraviti podatke u Excel dokumentu i iznova ga unijeti na ranije opisani način. Prije unosa ispravljenog dokumenta potrebno je prethodno unesenom dokumentu promijeniti status u "NEAKTIVAN".

N14.png

Sustav natjecanja "Kombinacija"

Ukoliko trebate kreirati Nadnatjecanje, pri kreiranju natjecanja odaberite sustav natjecanja "Kombinacija". Nakon što ste popunili sva obavezna polja, pritisnite gumb "Spremi". Zatim pritisnite gumb "Izmijeni" uslijed čega će se pojaviti novi gumb "Dodaj", za dodavanje i kreiranje elemenata natjecanja- podnatjecanja.

N15.png

Podnatjecanja se nalaze na listi "Elementi natjecanja" nadnatjecanja. Pritiskom na željeno natjecanje možete ga kreirati, modificirati te izvršavati sve potrebne promjene.

Sustav natjecanja "Eliminacija"

U slučaju eliminacijskih natjecanja, pri kreiranju natjecanja potrebno je odabrati sustav natjecanja "Eliminacija". Kako biste kreirali eliminacijsko natjecanje, odaberite broj klubova koji sudjeluju u natjecanju. Za natjecanja ovog tipa uobičajen broj klubova je neki od brojeva potencija broja 2. Odnosno, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, itd. Ukoliko je broj klubova različit od ovih prethodno navedenih, sustav će pri kreiranju natjecanja koristiti prvu sljedeću potenciju broja 2 veću od broja klubova. Npr., u slučaju da u natjecanju sudjeluje 10 klubova, sustav će kreirati natjecanje 6 dodatnih klubova označenih zvjezdicama kako bi bilo moguće promovirati prvih 6 klubova direktno u sljedeću fazu/kolo natjecanja, odnosno, oni će u prvoj fazi natjecanja biti "slobodni".

N16.png

Nakon što ste ispunili sva obavezna polja, pohranite novokreirano natjecanje pritiskom na gumb "Spremi" te pritiskom na karticu "Klubovi" dodajte sve odgovarajuće klubove. Koristeći strelice s desne strane klubova (Vidi sliku dolje, sekcija 1), možete (re)organizirati redoslijed klubova na tablici te na vrh tablice postaviti one koji izravno prelaze u sljedeću fazu natjecanja. Kako biste organizirali redoslijed klubova, također možete koristiti funkcionalnost "drag&drop" (Vidi sliku dolje, sekcija 2). Potrebno je 6 klubova koji ostaju slobodni u prvoj fazi/kolu postaviti na vrh liste klubova, a polja na kraju ostaviti praznima (označena zvjezdicama).

N17.png

S obzirom na to da će nakon dodavanja klubova sustav automatski kreirati utakmice, vrlo je važno ispravno poredati redoslijed klubova na tablici prije samog pokretanja natjecanja pritiskom na istoimenu karticu. Ukoliko želite da se pobjednici automatski promoviraju (ili u ovom konkretnom slučaju želite da prvih 6 klubova automatski pređe u sljedeću fazu), pri uređivanju termina kola označite polje "Promoviraj pobjednika". Na istom prozorčiću možete označiti ukoliko se igra uzvratna utakmica.

N18.png

Ukoliko svi klubovi igraju u prvoj fazi natjecanja (npr. 24 kluba), sustav će popuniti preostala polja (do prve sljedeće potencije broja 2) zvjezdicama. U ovom slučaju organizirajte klubove na tablici imajući na umu da će sustav kreirati utakmice na način da će prvi klub igrati protiv posljednjeg, drugi protiv pretposljednjeg i tako dalje. Pritiskom na karticu "Prikaz" u svakom trenutku prije pokretanja natjecanja možete provjeriti kako će se kreirati utakmice sukladno trenutačno poretku klubova na tablici.

N19.png

WPritiskom na karticu "Pokreni natjecanje", klubovi označeni zvjezdicama će se poništiti i kreirat će se 12 utakmica (u ovom konkretnom slučaju kada sudjeluje 24 kluba), sukladno prethodno organiziranom redoslijedu klubova na tablici.

N20.png

Promjena pozicije na tablici

U slučaju potrebe izmjene pozicije kluba na tablici, isto je moguće izvršiti na sljedeći način: pritisnite karticu "Tablica" te potom gumb sa simbolom olovčice, krajnje desno od kluba čiji poziciju želite izmijeniti.

N21.png

Na novootvorenom prozorčiću odaberite željenu poziciju i zatim pritisnite gumb "Spremi".

N22.png

Nakon toga, klub će se automatski pojaviti na odabranoj poziciji.

N23.png

Boja natjecanja

Pri kreiranju natjecanja, moguće je odabrati boju natjecanja kako bi se sve utakmice određenog natjecanja na kalendaru prikazivale prethodno odabranom bojom. Kako biste to učinili, pritisnite gumb "Izmijeni", odaberite željenu boju te potom izvršenu promjenu pohranite pritiskom na gumb "Spremi".

Boja natjecanja (2l).png

Nakon toga, pritiskom na karticu "Utakmice" željenog kluba i/ili stadiona, sve utakmice istoga prikazivat će se sukladno bojama prethodno odabranim za određena natjecanja.

Calendar (2l).png

Voditelj natjecanja

Kreirajući natjecanje, SUPERUSER i Administrator natjecanja mogu dodijeliti Voditelja natjecanja pritiskom na istoimenu karticu te potom na gumb "Dodaj". Svaki voditelj natjecanja prethodno mora biti registriran u sustavu i zatim mu administrator natjecanja ili SUPERUSER mogu kreirati korisnički račun te ga potom dodijeliti na određeno natjecanje koje on tada organizirati, unositi klubove, programirati kola, unositi postave igrača, itd. Njegove ovlasti odnose se samo na natjecanje na koje je prethodno dodijeljen.

N26.png

Moja najdraža natjecanja

U izborniku s lijeve strane pod stavkom "Natjecanja" možete uočiti novu stavku "Moja najdraža natjecanja". Clicking the menu item opens console "My favorite competitions".

Favc1.png

Adding competitions to the list of favorites

Click "Add" button to get the list of all competitions. The list of such competitions shows up in a pop-up dialog. Each competition you click is added to the list of your favorites. Pop-up dialog is not closed on selecting competition which allows you to select as many competitions as desired. You cannot add the same competition twice.

Favc2.png


Favc3.png

Removing competitions from the list of favorites

Removing single competition from the list of favorites

You are able to remove any competition from xour list of favorites by clicking the Remove button located in the last column.

Favc4.png

Clicking the button opens confirmation dialog which informs you which competition you're about to remove. Confirming the action removes the competition from your list of favorites. Canceling the action keeps your list of favorites as it is.

Favc5.png

Removing all competitions from the list of favorites

You are able to entirely clear the list of your favorites. The button Remove all is located in the header of the last column.

Favc6.png

Clicking the button pops up confirmation dialog which informs you how many competitions will be removed from your list of favorites. Confirming the action removes all competitions from your list of favorites. Canceling the action keeps your list of favorites as it is.

Favc7.png

Ordering of favorite competitions

You are able to keep the list of your favorite competitions in any order you desire.

Ordering of favorite competitions using Move up and Move down buttons

You can use Move up and Move down buttons to change the position of some competition in the list by one place. This is especially handy for changing the order of competitions on different pages (ie. moving competition from second page to the first page).

Favc8.png

Ordering of favorite competitions using Drag and reorder (draggable row) feature

You can click anywhere on the row and drag it to desired position in your list of favorite competitions. This feature is emphasized with column which contains "drag handle" icon for each row. Although this kind of move allows change of position by more than one place, it is possible to do it only on current page.

Favc9.jpg

Calendar feature

There is Calendar tab which makes possible to view matches of favorite competitions in calendar or grid view.

Favc10.png


Favc11.png


Utakmice

Nakon što ste unijeli novi tip natjecanja i novo natjecanje, na glavnom izborniku moguće je odabrati stavku izbornika „Moja natjecanja“.

N27.png

Odabirom stavke „Moja natjecanja“ korisnik dobija popis svih relevantih natjecanja u tijeku, ovisno o svojoj roli i organizaciji kojoj pripada. Odabirom natjecanja s liste otvorit će se detalji natjecanja. Ako je natjecanje u tijeku, sistem će vam automatski prikazati trenutno aktivno kolo s listom utakmica, a na dnu postoji paginator kojim se lako može navigirati kroz sva kola unutar natjecanja.

N28.PNG

Na kartici „Klubovi“ moguće je za svaki klub dodati igrače i službene osobe. To nije obavezno, ali ukoliko to učinite, za natjecanje ćete morati odabrati samo igrače i službene osobe s tog popisa. Na primjer, nogemetni savez Cipra zahtjeva da svaki klub koji sudjeluju u prvoj ligi dostavi svoj „katalog“ igrača i službenih osoba u određenom vremenskom periodu, prije početka natjecanja. Nakon toga perioda klubovi ne mogu mijenjati svoj „katalog“ za to natjecanje i za tu sezonu. Pritiskom na karticu „Dodaj igrača“ otvara se popis registriranih igrača za taj klub, sukladno kategoriji i tipu natjecanja. Isto tako, pritiskom na karticu „Dodaj službenu osobu kluba“ otvara se popis registriranih službenih osoba koje sudjeluju na natjecanju.

N29.png

Odabirom utakmice sustav otvara obrazac za unos detalja o utakmici. Na obrascu se upisuju generalni podaci o samoj utakmici (datum, vrijeme, stadion, službene osobe, krajnji rezultat, rezultat na poluvremenu i zapažanja delegata). Datum i vrijeme naslijeđuju se iz kola, ako su se u startu unijeli termini kola. Dakle, datum i vrijeme mogu biti inicijalno postavljeni. Međutim, ukoliko je došlo do promjene satnice ili datuma iz bilo kojeg razloga, to polja je lako moguće promijeniti. Pritiskom na gumb „Izmijeni“ u gornjem lijevom kutu obrasca bit će moguće unijeti potrebne izmjene. Stadion se inicijalno postavlja na onaj stadion na kojem inače igra domaćin. Ukoliko iz nekog razloga to nije slučaj (npr. kazna neigranja na domaćem terenu), potrebno je pritisnuti gumb „Izmijeni“ u gornjem lijevo kutu obrasca i nakon toga s liste (klik pored polja stadion) odabrati neki drugi stadion.

N30.png

Službene osobe unosi osoba ovlaštena za to klikom pored polja Glavni sudac, 1. pomoćni sudac, 2. pomoćni sudac, Četvrti sudac, Delegat i Kontrolor suđenja, nakon čega sustav poziva liste s kojih je moguće odabrati odgovarajuće osobe. Svaka promjena na obrascu pohranjuje se pritiskom na gumb „Spremi“.

Uređivanje i organiziranje utakmica za eliminacijska natjecanja

Organiziranje utakmica

Ova funkcionalnost na prvom mjestu služi za elminiacijska natjecanja, kada se pobjednik ne promiče automatski, tj. kada se žlijebom odlučuje o parovima svakog kola. Ova funkcionalnost omogućuje korisnicima da sami kreiraju parove. Kako biste to učinili, pritisnite simbol "+".

N31.png

Pritisak na gumb "Izmijeni" omogućit će uređivanje željenih utakmica. Odaberite fazu/kolo natjecanja, utakmicu te domaću i gostujuću ekipu i zatim pohranite izvršene izmjene pritiskom na gumb "Spremi".

N32.png

Dodavanje utakmica na postojeće natjecanje

Ukoliko morate dodati utakmicu u prethodno kreirano natjecanje to također možete učiniti pritiskom na karticu "Utakmice" te potom na simbol "+" kako biste otvorili prozorčić za uređivanje utakmica (Vidi sliku u prethodnom paragrafu).

Pritisnite gumb "Izmijeni", odaberite fazu/kolo natjecanja u koju želite dodati novu utakmicu te potom pritisnite gumb "Nova utakmica".

N33.png

Pritiskom na gumb "Nova utakmica" na tablici će se pojaviti nova utakmica označena ? - ? na kojoj će biti moguće odabrati domaću i gostujuću ekipu. Nakon odabira željenih ekipa pritisnite gumb "Spremi" kako bi novokreirana utakmica ostala pohranjena u sustavu.

Konzola "Pregled utakmica" (za pretraživanje i dodjeljivanje službenih osoba na utakmicu)

Konzoli za pregled utakmica pristupa se s glavnog izbornika, pritiskom na stavku izbornika "Pregled utakmica".

N34.png

Na ekranu će se prikazati lista svih utakmica za prethodno određeno vremensko razdobolje. Kako biste izmijenili utakmice, pritisnite gumb "Izmijeni" iznad tablice. Ovisno u svojoj ulozi u sustavu, korisnik će moći izmjenjivati određene utakmice. Ova funkcionalnost olakšava dodijeljivanje službenih osoba na više utakmica jer koristeći je, nije potrebno otvarati utakmicu po utakmicu kako bi se dodijelila jedna po jedna službena osoba na odgovarajuću utakmicu. Na ovoj konzoli moguće je dodijeliti suce, pomoćne suce, delegate i kontrolore suđenja. Moguće je ograničiti rezultate pretrage unosom datuma kako biste dobili rezultate za točno određeni vremenski period. Također je moguće pretraživati po kolima. Potrebno je prvo odabrati natjecanje, a zatim kolo. Na taj način, na ekranu će se prikazati samo utakmice određenog kola.

N35.png

Zapisnik utakmice

Dodavanje igrača i službenih osoba kluba na utakmicu

Nakon što su kreirana kola, odabrana utakmica i popunjen obrazac za unos detalja o utakmici, iduće dvije kartice (imena klubova koji sudjeluju u utakmici) omogućuju odabir postave igrača i službenih osoba na utakmicu za svaki klub.

N36.png

Odabirom kluba, s lijeve strane na ekranu se otvara popis svih dostupnih igrača. To može biti lista svih uredno registriranih igrača odgovarajuće dobne kategorije ili samo uži izbor s već unaprijed definiranog kataloga igrača za navedeni klub. S tog popisa je potrebno odabrati igrače koji će sudjelovati na utakmici označavajući odgovarajuća polja s desne strane imena igrača. Pri odabiru je moguće označiti sljedeća polja: P (ukoliko je igrač u postavi za utakmicu), PP (ukoliko je u prvoj postavi), VR (ako je riječ o vrataru) te KAP (ukoliko je igrač kapetan). Prije prebacivanja dostupnih igrača na popis igrača u postavi za utakmicu, potrebno je igračima upisati broj dresa (bez toga prijenos neće biti moguć) i nužno je da je barem jedan označeni igrač vratar. Sankcionirani igrači su označeni crvenom bojom i sustav neće dozvoliti njihov prijenos u „Postavu“. Nakon što ste označili sve željene igrače potrebno ih prebaciti pritiskom na strelicu (gumb u desnom kutu iznad popisa svih registriranih igrača, pokraj gumba „Osvježi“).

N37.png

Opaska: Sustav neće dozvoliti prijenos više od maksimalnog broja igrača za početnu postavu, ovisno o kategoriji, i generirat će poruku upozorenja. Također, na istom ekranu je moguće unijeti „Službene osobe kluba“. To se radi pritiskom na gumb „Izmijeni“ što omogućuje odabir glavnog i pomoćnog trenera, trenera vratara, fizioterapeuta, doktora, oružara, kondicijskog trenera i povjerenika za sigurnost, naravno, ukoliko su oni ranije uneseni u sustav. Promjene se pohranjuju pritiskom na gumb „Spremi“. Kada ste odabrali igrače i prebacili ih u „Postavu“ pritiskom na gumb sa simbolom strelice iznad popisa dostupnih igrača, s desne strane se pojavljuje popis igrača u postavi za utakmicu. Prvi na popisu su igrači koji će igrati u prvoj postavi, a kapetan i vratar označeni su slovima K i V (C i G).

N38.PNG

Opaska: U prvom kolu se sve službene osobe moraju unijeti odabirom sa liste ili unosom teksta. Već u drugom kolu natjecanja, moguće je ubrzati proces i koristiti pomoćne funkcije koje su vam dostupne u Cometu. Klikom na gumb "Prenesi iz prethodnog kola" sve službene osobe kluba se kopiraju, i ako nema promjena, dovoljno je "Spremiti" podatke. Naravno, ako ima promjena, samo ta polja se mogu mijenjati. Nakon svake izmjene, podaci se pohranjuju klikom na "Spremi".

Dodavanje događaja s utakmice

Nakon toga je moguće odabrati svakog od igrača postave čime će se pojaviti (pop-up) prozorčić sa svim događajima vezanim uz tog igrača ovisno o tome je li u početnoj postavi ili nije.

Događaji za igrače u prvoj postavi

Za igrača u prvoj postavi vidljivi su podaci relevantni za utakmicu utvrđeni ranije: ID, broj na majici, ime igrača, označeno je polje sukladno tome je li igrač vratar, kapetan i je li u prvoj postavi; i događaji vezani za tijek i razvoj utakmice. Bilježi se minuta i tip događaja. Tip događaja može biti gol, autogol, jedanaesterac te žuti i crveni karton. Događaje je moguće unijeti pritiskom na gumb „Dodaj“ zatim se unesu podaci koji se potom pohrane pritiskom na gumb „Spremi“. Pritiskom na gumb „Dodaj“ moguće je dodavati više događaja vezanih uz istog igrača. Svi događaji pohranjuju se pritiskom na gumb „Spremi“ nakon čega se prozorčić zatvara. Nakon upisa minute i odabira žutog ili crvenog kartona pojavljuje se dodatno polje na kojemu je moguće odabrati razlog dobivanja kazne.

N39.PNG

Događaji za igrače koji nisu u prvoj postavi

N40.PNG

Ukoliko je riječ o igraču koji ne igra u prvoj postavi, događaji vezani uz njega se pozivaju na isti način, ali će izgledati malo drugačije, tj. sadržavat će druge podatke. Kao i kod igrača u prvoj postavi bit će vidljiv ID igrača, broj na majici i ime. Događaji vezani uz tijek i razvoj utakmice ovisit će o tome je li igrač ušao kao zamjena u utakmicu. Ukoliko jest, potrebno je upisati minutu utakmice u kojoj se to dogodilo, odabrati s liste (drop-down) igrača kojega je zamijenio i nakon toga je moguće upisati nove događaje vezane uz igrača (crvene i žute kartone), ukoliko su mu dodijeljeni.

N41.png

Svi uneseni događaji (crveni i žuti kartoni, golovi, autogolovi, izmjene itd.) nakon unosa su vidljivi na listi postave igrača na desnoj strani ekrana pokraj liste registriranih igrača.

N42.PNG

Dodavanje događaja "Neiskorišteni kazneni udarac" na nogometnu utakmicu

Ukoliko želite unijeti nesikorišteni kazneni udarac na utakmicu, to možete učiniti na isti način na koji se unose svi ostali događaji na utakmicu. S liste igrača prethodno dodijeljenih na postavu igrača, odaberite željenog igrača kako biste unijeli događaj. Jedan klik na igrača otvorit će prozorčić za unos događaja. Unesite minutu utakmice u kojoj se dođađaj dogodio te potom kliknite na kružić za odabir događaja. U ovom slučaju, označite događaj „Neiskorišteni kazneni udarac“. Nakon što ste unijeli sve potrebne podatke, pritisnite gumb „Spremi“. Događaj ostaje automatski pohranjen u sustavu.

N43.png

Nakon što ste pohranili novouneseni događaj, on je automatski vidljiv na postavi igrača s odgovarajućim simbolom i minutom u kojoj se dogodio. Također, događaj automatski postaje vidljiv na svim potrebnim izvještajima i statistikama.

N44.png

Dodavanje događaja "Neiskorišteni kazneni udarac" na malonogometnu utakmicu

Događaj „Neiskorišteni kazneni udarac“ unosi se na malonogometne utamice na identičan način kao i na nogometne utakmice sa sljedećom razlikom: nakon što ste odabrali željenog igrača i otvorili prozorčić za unos događaja, odaberite minutu i sekundu utakmice u kojoj se događaj dogodio. Nakon što ste to učinili, automatski će se otvoriti padajuća lista za odabir udaljenosti s koje je kazneni darac izvršen. Odaberite željenu udaljenost s liste (6m ili 10m, vidi sliku dolje). Nakon što ste unijeli sve potrebne podatke, pritisnite gumb „Spremi“.

FSM.png

Događaj se automatski pohranjuje u sustavu i automatski je vidljiv na igraču na postavi zajedno s minutom u kojoj se dogodio.

FSM1.png

Dodavanje produžetaka

Ukoliko morate dodati fazu utamice/podužetak, sustav natjecanja mora biti eliminacijski. Kako biste to učinili, pritisnite gumb "Izmijeni" na obrascu utakmice. Na ekranu će se prikazati dva gumba koji služe za unos produžetaka i izvođenja penala.

N 47.JPG

Ukoliko nakon produžetaka morate unijeti izvođenje penala, pritisnite gumb +11 ("PEN").

N 48.JPG

Nakon što ste to učinili, događaji se unose na ranije opisan način. Unose se na igračima na tablici postave.

Događaj "Izvođenje penala"

Događaj "Izvođenje penala" moguće je unijeti jedino ukoliko je sistema natjecanja eliminacijski. Događaj "Izvođenje penala" se prikazuje samo ako je dodana istoimena faza utakmice i može se dodati samo igračima koji su odigrali utakmicu do kraja. Odabravši događaj "Izvođenje penala" potrebno je odabrati jedan od događaja s padajuće liste. Ti događaji su: "pogodak", "obrana" i "promašaj". Uz taj događaj se ne upisuje minuta već redni broj izvođača penala.

N 49.JPG

Opaska: Ovaj događaj je relevantan samo za eliminacijska natjecanja. Nakon izvođenja penala, konačni rezultat prikazat će se na obrascu utakmice.

N 501.JPG

Događaji uneseni prije utakmice

Kako biste unijeli događaje prije početka utakmice, u prozorčiću za unos događaja potrebno je u polje "MInuta" upisati 0, što će vam omogućiti unos novog događaja. U slučaju da je igrač dobio crveni karton, neće ga biti moguće odabrati za prvu postavu.

N 51.JPG

Događaji uneseni nakon utakmice

Ukoliko želite unijeti događaje nakon utakmice, potrebno je dodati 1 min dodatnom vremenu. Npr.,ako je dodatno vrijeme 2min, unesite 90+3.

N 52.JPG

Postupci

Na zapisniku utakmice nalazi se tekstno polje „Postupci“. U tom polju nalaze se svi postupci povezani s utakmicom prethodno uneseni u sustav. Na listi se pojavljuju postupci kreirani unosom događaja na utakmicu te postupci kreirani ručno kroz disciplinski modul.

N 53.JPG

Kako biste konzultirali disciplinske postupke, pritisnite gumb sa simbolom „+“ na dnu zapisnika utakmice. Nakon što ste to učinili, na ekranu će se otvoriti lista postupaka. Listu disciplinskih postupaka moguće je lako eksportati kao Excel dokument pritiskom na odgovarajući gumb u gornjem desnom uglu liste.

N 54.JPG

Akumulirani žuti kartoni

Na svakom natjecanju nalazi se kartica "Akumulirani žuti kartoni" na kojoj je moguće ručno unijeti prenesene kartone, konzultirati ili zatvoriti kazne za odradu, konzultirati ili obrisati odrađene kazne te generirati popise akumuliranih žutih kartona.

Prijenos kartona

N 55.JPG

Kako biste unijeli preneseni karton (ili više njih), pritisnite karticu "Prijenos kartona". Odaberite željeni klub i igrača s lista za pretraživanje te zatim unesite broj akumuliranih kartona. Pritiskom na gumb "Spremi" prethodno uneseni podaci se pohranjuju u sustavu, a igrač automatski postaje vidljiv na listi.

N 56.JPG

Ukoliko ih nekog razloga bude potrebno izvršiti određenu izmjenu, pritisnite gumb sa simbolom olovčice, desno od imena igrača te u odgovarajuća polja iznad (Klub; Igrač i Opomene) unesite ispravljene podatke. Ukoliko želite obrisati akumulirani karton isto možete učiniti pritiskom na gumb sa simbolom koša za smeće te potvrdom te akcije na odgovarajućem prozorčiću, pritiskom na gumb "Spremi".

Kazne za odradu

Pritiskom na ovu karticu, na ekranu će se otvoriti lista igrača s pripadajućim kartonima za odradu.

N 57.JPG

U slučaju da je kazna prethodno odrađena, ali se iz nekog razloga nije automatski zatvorila, isto je moguće učiniti priskom na gumb sa simbolom "X". Time će se otvoriti prozorčić za odabir utakmice na kojoj je kazna odrađena. Odaberite željenu utakmicu te zatim pritisnite gumb "Spremi".

N 58.JPG

Nakon toga, igrač više neće biti vidljiv na listi kazni za odradu.

Odrađene kazne

Na ovoj listi prikazuju se odrađene kazne igrača te utakmice na kojima su kazne odrađene s rezultatima. Ukoliko je potrebno iznova aktivirati kaznu i označiti je kao kaznu za odradu, pritisnite gumb sa simbolom koša za smeće.

N 59.JPG

Nakon toga, igrač će se iznova pojaviti na listi kazni za odradu, zajedno s odgovarajućom kaznom.

N 60.JPG

Popis akumuliranih kartona

Na ovoj kartici moguće je generirati popis svih akumuliranih kartona određenog igrača. Na poljima za pretraživanje odaberite željeni klub i igrača. Na listi ispod će se pojaviti svi akumulirani kartoni, za odradu i odrađeni. Ukoliko je potrebno zatvoriti određenu kaznu za odradu (jer je u međuvremenu odrađena ili se iz nekog razloga nije automatski zatvorila), označite kvadratić te zatim pritisnite gumb "Zatvori".

N 61.JPG

Odaberite utakmicu na kojoj je kazna odrađena te pritisnite gumb "Spremi".

N 62.JPG

Nakon pohrane izmjena, igrač će se automatski pojaviti na listi "Odrađene kazne".

N 63.JPG

Brisanje crvenog kartona iz zaključene utakmice

Disciplinksi postupci kreiraju se jednom kad je utakmica zaključena. Stoga ćete, ukoliko želite obrisati crveni karton iz zaključene utakmice, prvo morati obrisati disciplinski postupak.

Nakon što je disciplinski postupak obrisan, potrebno je promijeniti status utakmice iz 'zaključene' u utakmicu 'u tijeku'kako bi se poništio crveni karton.

N 64.JPG

Sada je moguće otvoriti line up i unijeti izmjene vezane za događaje na utakmici.

N 65.JPG

Kada ste napravili sve izmjene, ne zaboravite 'zaključiti' utakmicu!

Unos zamjenskog rezultata

Ukoliko zbog nekog razloga morate unijeti zamjenski rezultat, isto je moguće realizirati na samomizvještaju utakmice. Pritisnite gumb „Izmijeni“ te potom gumb sa simbolom olovčice, što će vam omogućiti unos zamjenskog rezultata.

N 66.JPG

Unesite novi rezultat, razlog promjene te potom pritisnite gumb „Spremi“.

N 67.JPG

Novi rezultat pojavit će se na izvještaju utakmice, zajedno s razlogom izmjene. Nakon unosa svih potrebnih podataka, pritisnite gumb „Spremi“ kako biste pohranili izvršene izmjene u sustav.

N 68.JPG

Zaključivanje utakmice

Nakon što ste unijeli sve događaje na utakmici, možete se vratiti na obrazac za unos detalja o utakmici i unijeti rezultat. Nakon toga možete zaključiti utakmicu, odnosno, promijeniti status utakmice iz „ZAKAZANA“ u „ODIGRANA“. Nakon što pohranite izmjenu statusa utakmice, to će biti vidljivo na ekranu i ispisat će se datum, vrijeme i ime korisnika koji je promijenio status utakmice. Na istom obrascu moguće je ispisati „Izvješće o utakmici“ koje se otvara pritiskom na istoimenu karticu.

N 69.JPG
N 70.JPG

Nakon što ste pohranili detalje o utakmici, rezultat, postave igrača i događaje na utakmici oni ostaju pohranjeni u sustavu.

Utakmice sljedećeg kola

Vrlo korisna funkcionalnost sustava je ta da odabirom utakmice u sljedećem kolu pri odabiru igrača sustav sortira popis igrača ovisno o njihovom zadnjem nastupu. Ukoliko su igrali u prethodnoj utakmici, naći će se na vrhu liste registriranih igrača. Sustav bilježi i prenosi crvene kartone tako da će sankcionirani igrači biti označeni crvenom bojom i njih neće biti moguće odabrati za postavu na sljedećoj utakmici. Osim toga, u sistemu postoji i opcija za brzi unos igrača. Pritiskom na gumb „Osvježi“ sustav automatski ispunjava polja „P“, „PP“, „VR“ i „KAP“ sukladno podacima unesenima za prethodnu utakmicu. Ali, njih je moguće i mijenjati.

Brzi unos igrača

Korisna funkcionalnost sustava je i mogućnost brzog unosa igrača. Pritiskom na gumb "Osvježi", sustav automatski popunjava polja "P", "PP", "VR" i "KAP" sukladno podacima unesenima za prethodno odigranu utakmicu. Naravno, u svakom trenutku je moguće provesti sve željene izmjene.

N 71.JPG
N 72.JPG

Crveni karton u COMET-u

Važno je znati što se događa s igračima koji za vrijeme utakmice dobiju crveni karton. Čim se utakmica zaključi, sustav provjerava je li igrač dobio crveni karton. Igrač koji dobije crveni karton, automatski dobija suspenziju za sljedeću utakmicu. Za svakog igrača koji dobije crveni karton, COMET otvara zaseban disciplinski postupak u trenutku kada se utakmica zaključi. U disciplinskom postupku otvara se aktivna sankcija za 'Suspenziju s određenog broja utakmica' i broj utakmica iznosi 1 (ovisno o pravilima saveza). U najvećem broju slučajeva nije potrebna dodatna akcija od strane korisnika. Sve dok igrač ima aktivnu sankciju, bit će označen crveno za sljedeću utakmicu. Kada sankcija istekne, pojavit će se na listi baš kao i svi ostali igrači. Ako iz bilo kojeg drugog razloga, igrač dobije dodatnu sankciju ili bude suspendiran s više utakmica, korisnik s odgovarajućom ulogom i pravima u sustavu mora potražiti disciplinski postupak i promijeniti postojeću sankciju ili dodati novu.

Proces je sljedeći:

 1. Iz glavnog menija izaberite: "Disciplinske mjere";
 2. Izaberite opciju: "Pretraživanje postupaka";
 3. Unesite kriterije za pretraživanje i pritisnite gumb "Pretraživanje postupaka";
 4. Izaberite s liste traženog igrača i utakmicu;
 5. Na sljedećem ekranu napravite potrebne izmjene na postojećoj sankciji;

Ukoliko želite povećati broj utakmica s kojeg je igrač suspendiran, kliknite "dodaj sankciju" kako bi se otvorio novi prozor u kojem ćete ubaci novu vrstu i tip sankcije. Dodatna uputstva vezana za disciplinske postupke nalaze se u njima posvećenoj Wiki sekciji.

Fair Play izvješće

Ukoliko trebate unijeti Fair Play izvješće, pritiskom na karticu „Fair play“, pokraj kartica klubova, otvorit će se Fair Play obrazac. Pritiskom na tipku „Izmijeni“ moći ćete unijeti sve potrebne podatke za Fair Play izvješće: Žuti i crveni kartoni: (10-3*broj crvenih-broj žutih) –sustav sam izračunava ovo polje na temelju prethodno unesenih opomena;

 • Pozitivna igra: (min. 1, max. 10);
 • Poštivanje protivnika: (min. 1, max. 5);
 • Poštivanje suca: (min. 1, max. 5);
 • Ponašanje osoblja: (min. 1, max. 5);
 • Ponašanje navijača: (min. 1, max. 5) –ukoliko je broj navijača neznatan, potrebno je ovo polje ostaviti praznim kako bi sustav pravilno izračunao konačan Fair Play rezultat;
 • Broj gostujućih navijača (ako ih ima);
 • Napomene (Posebno zapaženi Fair Play potezi): tekstni okvir u kojeg je moguće unijeti do 1000 znakova.

Nakon pritiska na gumb „Spremi“, sustav će zbrojiti bodove te izračunati ukupan Fair Play rezultat (bodovi i ukupan rezultat su zacrnjeni kao na slici) i status izvješća prelazi iz „U radu“ u „Završen“.

N 73.JPG

Fair Play izvješće je moguće ispisati pritiskom na istoimenu tipku iznad samog Fair Play obrasca.

Izvješće kontrolora

Izvješće kontrolora ispunjava Kontrolor suđenja. Obrazac se poziva pritiskom na karticu „Izvješće kontrolora“. Pritisak na tipku „Izmijeni“ omogućit će vam unos sljedećih podataka: Brojčane ocjene (6,0 – 10,0): njima se ocjenjuju nastupi svih sudaca na utakmici; Stupanj teškoće utakmice za svakog od sudaca: (status može biti „Normalna“, „Teška“ ili „Vrlo teška“); Pisanje izvještaja nakon utakmice: unosi se da li se analizira sporni trenutak na osnovi DVD snimka, zatim se sporni trenutak opisuje u tekstnom okviru, unosi se mjesto analize suđenja u za to namijenjeno polje; i konačno, vrijeme trajanja analize suđenja;

 • Komentar Komisije nogometnih sudaca (tekstni okvir);
 • Kratki opis utakmice (tekstni okvir);
 • Podaci o nastupu glavnog suca;
 • Podaci o nastupu 1. pomoćnog suca;
 • Podaci o nastupu 2. pomoćnog suca;
 • Podaci o nastupu 4. suca i
 • Dodatna zapažanja kontrolora.

Kako biste unijeli sve željene podate u izvještaj, pritisnite gumb "Izmijeni" u gornjem lijevom uglu. Dok Kontrolor suđenja unosi podatke, izvještaj se nalazi u statusu "U IZRADI". Nakon što su uneseni svi potrebni podaci i oni ostaju pohranjeni u sustavu pritiskom na gumb „Spremi“, ali je izvještaj i dalje moguće mijenjati. Ukoliko želite pohraniti izvještaj i onemogućiti ikakve daljnje preinake, potrebno je promijeniti status izvješća iz "U OBRADI“ u "ZAKLJUČEN“. Ukoliko je potrebno promijeniti ocjene sudaca koje je unio Kontrolor suđenja, to može učiniti Administrator sudaca. Pritiskom na karticu „Kontrolor suđenja“ otvara se ranije opisani obrazac, s tom razlikom što Administrator sudaca pokraj polja za unos ocjena vidi još jedno polje koje je Kontroloru suđenja nevidljivo. Ukoliko je potrebno izvršiti neke preinake ocjena, obavezan je i unos razloga promjene istih. Nakon toga, pritiskom na gumb „Spremi“ promjene ostaju pohranjene u sustavu. Izvještaj tada prelazi u status "POTVRĐEN". U tom trenutku suci mogu konzultirati ocjene i opaske u vezi svojih nastupa na utakmicama.

N 74.JPG

Internacionalna natjecanja

U Modulu Natjecanja moguće je kreirati i međunarodna natjecanja i utakmice. To mogu učiniti korisnici s rolom SUPERUSERA, Administratora nacionalnih reprezentacija ili Administratora međunarodnih poslova. Međunarodna natjecanja i utakmice kreiraju se na identičan način kao i nacionalne. Kako biste kreirali novo natjecanje, ispunite sva obavezna polja (unesite organizaciju, tip natjecanja, sezonu, ime, skraćeno ime, broj klubova i sistem natjecanja) te potom pohranite unesene podatke pritiskom na gumb "Spremi".

New comp.png

Međunarodnim natjecanjima moguće je pristupiti u svakom trenutku, pritiskom na stavku izbornika "Moja natjecanja" te potom na karticu "Internacionalna".

N 76.png

Označavanje igrača i trenera za nacionalnu reprezentaciju

Nakon što ste unijeli ekipe, možete nastaviti kreirati utakmicu na ranije opisan način. Na listi igrača pojavit će se samo oni s pravom nastupa za nacionalnu reprezentaciju, stoga je iste potrebno označiti. Kako biste to učinili, otvorite željenog igrača i pritisnite gumb "Reprezentacija".

Nn 77.JPG

Nakon toga igrač postaje označen za reprezentaciju i moguće ga dodijeliti na utakmicu.

Nn 78.JPG

Ukoliko igrač/trener iz nekog razloga više ne može nastupati za reprezentaciju, može biti obrisan na isti način kao što je bio dodan. Pritisnite gumb "Reprezentacija" koji otvara novi prozor s upozorenjem, a ukoliko želite nastaviti s brisanjem, pritisnite "Delete" gumb.

N 79.JPG

Na isti način dodjeljuju se i treneri.

Dodavanje igrača i službenih osoba koje nisu u sustavu

Ukoliko jedna od momčadi nije u sustavu, igrači i službene osobe će se dodatni ručno. Igrači se dodaju u postavu jedan po jedan.

N 80.JPG

Ako u kućici označite "SL", igrač će se automatizmom pojaviti na gornjem dijelu liste u prvoj postavi.

N 81.JPG

Internacionalne prijateljske utakmice

Na Modulu Natjecanja moguće je unijeti internacionalne prijateljske utakmice. Kako biste to učinili, pritisnite istoimenu stavku menija.

N 82.JPG

Potom unesite dobnu kategoriju te domaću i gostujuću ekipu. Pritisak na logo saveza omogućuje vam lakši unos jedne od ekipa.

N 83.JPG

Za unos internacionalnih prijateljskih utakmica u sustav odgovorni su Superuseri, Administratori reprezentacije i Administratiri međunarodnih poslova. Nakon što ste unijeli ekipe, možete nastaviti kreirati utakmicu na ranije opisan način.

UEFA FAME

TSustav COMET integriran je sa sustavom UEFA FAME, UEFA-inim sustavom za upravljanje natjecanjima. Pritiskom na stavku izbornika „Novo UEFA natjecanje“ otvorit će se lista zadnje aktivne sezone UEFA natjecanja. Također je moguće odabrati i pregledavati povijesna natjecanja odabirom željenog natjecanja s liste za odabir sezone.

N 84.JPG

Korisničke role koje mogu pristupiti ovoj funkcionalnosti su administrator sistema, super user, administrator međunarodnih poslova i administrator reprezentacija. Pritiskom na gub za prošivanje otvara se lista svih etapa natjecanja u kojima tenant korisnika sudjeluje. Prikazat će se tablica kola, te ukoliko je kolo prethodno uneseno u sustav, pokraj imena kola i grupe nalazit će se link koji će vas odvesti na natjecanje. Ukoliko kolo nije uneseno u sustav, moći ćete pokrenuti njegov unos pritiskom na gumb „Uvezi natjecanje“.

N 85.JPG

Ukoliko želite uvesti natjecanje, pritisnite istoimeni gumb. Na ekranu će se pojaviti upozorenje na kojem je potrebno potvrditi željeni zadatak pritiskom na gumb „Ažuriraj podatke natjecanja-UEFA“.

N 86.JPG

Sustav će Vas upozoriti u slučaju da je potrebno povezati podatke iz UEFA-e i COMET-a. Možete ažurirati podatke klikom na gumb pretraživanja i birajući željeni subjekt s liste ili kreirajući novi. Nakon što završite s povezivanjem, pritisnite "Spremi" ispod liste ažuriranih subjekata.

N 87.JPG

Sistem ažurira podatke iz UEFA FAME-a i sva obavezna polja ispunjavaju se automatski.

N 88.JPG

Na ostalim karticama moguće je pregledavati reprezentacije, utakmice i tablicu natjecanja. Na kartici „Utakmice“ prikazat će se lista svih odigranih utakmica, klubovi- u ovom slučaju reprezentacije koje su igrale te rezultat. Pritiskom na utakmicu reprezentacije, korisnik s odgovarajućom rolom moći će mijenjati te unositi podatke vezane za te utakmice. Na zapisniku utakmice automatski će biti uneseni podaci preuzeti iz UEFA FAME-a kao što su: ime natjecanja, kolo, kategorija, rezultat te datum i vrijeme odigravanja utakmice. Ukoliko želite unijeti ostale podatke o utakmici, pritisnite gumb „Izmijeni“, nakon će biti moguć unos podataka. Na dnu ekrana nalazi se gumb „Ažuriraj podatke meča UEFA“ pritiskom na koji COMET mapira podatke s podacima iz UEFA FAME-a.

N 89.JPG

Sistem će generirati poruku upozorenja kako je prethodno potrebno mapirati UEFA entitete s entitetima iz COMET-a. Pritisnite gumb za pretraživanje kako biste proveli mapiranje entiteta. Ukoliko entitet ne postoji u COMET-u, preporučeno ih je prethodno registrirati kako bi podaci uneseni u sustav bili što potpuniji. Također je moguće automatski kreirati entitete klikom na istoimeni gumb, pri čemu će biti uneseni samo osnovni podaci.

N 90.JPG

Nakon što ste uspješno mapirali/kreirali entitete, na ekranu će se pojaviti ispunjen izvještaj o utakmici s podacima preuzetim iz UEFA FAME-a kao što su: stadion , službene osobe te rezultat nakon prvog i drugog poluvremena.

N 91.JPG

Na karticama reprezentacija pojavit ce se postave istih na utakmici sa svim događajima igrača (golovi, kartoni i sl.).

N 92.JPG