COMET Treneri

From Analyticom Wiki
Revision as of 17:04, 24 November 2017 by Nmedencic (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Prva registracija

“Prva registracija” koristi se samo kada trener prvi put ulazi u sustav, bilo da je riječ o početniku koji se nedavno priključio juniorskom lokalnom klubu ili strancu koji dolazi iz inozemstva. Kako biste bili sigurni treba li trener "Prvu registraciju", možete pretražiti među postojećim trenerima u sustavu prije nego započnete s unosom podataka. Na slici dolje je prikazan obrazac za unos prve registracije i odgovarajući izbornik s lijeva.

Tre1.png

Nakon što ste ispunili obrazac, pritisnite tipku "Spremi" kako biste kreirali registraciju. Početni status registracije je "UNESEN". Nova registracija treba biti ovjerena od strane odgovorne osobe odgovornog tijela. Ovisno o strukturi i rangu organizacije, to može biti nacionalni ili regionalni savez. Sljedeći korak je upload svih dokumenata potrebnih za registraciju. Na temelju tih dokumenata, odgovorna osoba odgovornog tijela će odlučiti hoće li ovjeriti registraciju. Lista potrebnih dokumenata ovisit će o pravilima saveza:

  • Fotokopija putovnice
  • Fotokopija osobne iskaznice
  • Ugovor
  • Liječničko izvješće
Tre2.PNG

Pregled (pretraživanje) trenera

"Pregled trenera" koristi se za pretraživanje baze podataka registriranih trenera u sustavu. Ukoliko je trener, u nekom trenutku registriran u COMET-u, moći ćete ga naći pomoću ove funkcionalnosti. Odabirom trenera na listi trenera, otvorit će se detalji o treneru i njegovoj registraciji (vidi primjer dolje). Ekran je organiziran na već poznati način. Na gornjem dijelu su prikazane osobne informacije koje identificiraju osobu, a kartice na doljnjem dijelu ekrana prikazuju ostale podatke. Na prvoj kartici je prikazana samo aktivna registracija trenera za određeni klub, a sve prijašnje moguće je pregledati pritiskom na karticu "Povijest". Trener može imati i aktivan ugovor, ali to nije obavezno. Ipak, ukoliko trener posjeduje aktivan ugovor, onda mora imati i aktivnu registraciju. Opaska: Ovo isto pravilo primjenjuje se i za ugovore igrača.

Tre3.PNG

Nakon unosa prezimena “Franco” i pritiska na tipku “Traži” pojavit će se popis svih trenera s prezimenom. Zadnja kolona u tablici prikazuje klub za kojeg je trener trenutno registriran. Ukoliko je to polje prazno, znači da trener nema aktivnu registraciju te da je raspoloživ za novu registraciju.

Tre4.PNG

Upamtite da je moguće pretraživati koristeći jedno ili više polja na obrascu, u tom slučaju su kriteriji pretraživanja kombinirani. Moguće je koristiti i znak joker star u pretrazi. Npr., ako unesete “ Fr*o” u polje prezime, kao rezultat pretrage prikazat će se svi igrači čije ime počinje s “Fr” i završava na “o”.

Pregled trenera

Odabirom trenera na listi trenera otvara se daljnji pregled trenera i njegove registracije.

Tre5.png

Izmjena i unos dodatnih podataka o treneru

Pritiskom na tipku "Izmijeni" moguće je mijenjati polja na obrascu i unositi ili/i mijenjati informacije o odabranom treneru. Obično tijekom prve registracije korisnik unosi samo obavezne informacije. U nekom trenutku može postati potrebno izmijeniti postojeće podatke ili dodati nove. Moguće je koristiti polja na kartici "Dodatne informacije" te na kartici "Dodatni atributi". Kartica “Dodatne informacije” sadrži sljedeće informacije o treneru:

  • dodatni osobni dokumenti
  • trenerska licenca
  • poznavanje jezika
  • fizičke karakteristike (visina, težina, konfekcijski broj, itd.)
  • osobne informacije
Tre6.PNG

Podaci u kartici Dodatne informacije (eng. Custom Attributes) su različite i variraju od saveza do saveza te je za njihovo kreiranje odgovoran isključivo Administrator. Više u nastavku.

Izmjena trenerske licence

Ukoliko želite izvršiti izmjenu trenerske licence (razine edukacije) prethodno unesene u sustav, pronađite željenog trenera te zatim pritisnite karticu "Dodatne informacije". Potom pritisnite gumb sa simbolom olovčice u polju u kojem je označeno "Zvanje", odnosno razina edukacije (licenca) trenera.

Tre7.png

S padajuće liste odaberite željeni "Tip zvanja" (licencu trenera) i datum OD te potom pritisnite gumb "Spremi".

Tre8.PNG

Izmjene se pohranjuju i automatski su vidljive u sustavu.

Administracija dodatnih atributa*

Ovo je napredna funkcionalnost koja se odnosi isključivo na administratore sustava.

Figure 39.png

Prvotno se dodatni atributi su sustavu ne prikazuju. Ipak, administratori sustava mogu definirati nove dodatne informacije koje će se pohranjivati o svakom igraču. Ta polja mogu biti: polja za unos teksta (one line text, multiple line text) broj ili datum. Sustav će provjeriti podatke ovisno o definiciji polja. Opaska: dodatni atributi se definiraju samo jedanput i nakon toga se odnose na sve trenere u nacionalnom savezu.

Registracija raspoloživog trenera

Raspoloživ trener je onaj koji nema aktivnu registraciju. Što znači da ne trenira nijedan klub. Nakon što pronađete trenera u sustavu, možete ga registrirati pritiskom na tipku "Nova registracija".

Tre10.PNG

U ovom slučaju, proces je isti kao proces prve registracije. Potrebno je ispuniti i poslati podatke te pričekati ovjeru od strane odgovorne osobe odgovornog tijela.

Brisanje registracije

Do ove akcije dolazi kada klub, iz nekog razloga, želi izbrisati registraciju trenera. Kako bi se provela ta akcija, potrebno je unijeti datum i razlog brisanja registracije trenera.

Tre9.png

Jednom kada je registracija izbrisana, trener je dostupan za novu registraciju. Registracija se može izbrisati jedino nakon što je raskinut aktivni ugovor (vidi Raskid ugovora)

Ugovori

Proces ugovora trenera je potpuno jednak onome za ugovore igrača.

Transferi

Proces transfera trenera je potpunom jednak onome za transfer igrača.