Difference between revisions of "COMETAdministration/hr"

From Analyticom Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
 
Line 16: Line 16:
 
Ova informacija je od važnosti isključivo SUPERUSERIMA saveza. SUPERUSERI su odgovorni za kreiranje novih korisničkih računa nakon što dodijele uloge (role) svim osobama koje će imati pristup COMET-u.
 
Ova informacija je od važnosti isključivo SUPERUSERIMA saveza. SUPERUSERI su odgovorni za kreiranje novih korisničkih računa nakon što dodijele uloge (role) svim osobama koje će imati pristup COMET-u.
  
Odaberite stavku izbornika "Administracija" i odaberite kreirati "Novog korisnika". Ekran za unos podataka automatski dozvoljava unos osnovnih i kontakt informacija te osobe, i ono što je najbitnije, dozvoljava da joj odaberete ulogu (rolu). U nastavku se nalazi popis rola i kratko objašnjenje svake od njih:
+
In the Administration area, choose to create a “New User”. The data entry screen allows you to input basic identification and contact information for this person, and most importantly, it allows you to select user roles. Here is a list and a brief explanation of each available role:
*'''Superuser organizacije''': može provoditi sve akcije u sustavu, ima pristup povjerljivim i javnim informacijama. Može unositi i pripremati podatke. SUPERUSER nacionalnog saveza pruža korisničku podršku prve razine i  prvi prima tickete krajnjih korisnika.
+
 
*'''Administrator inozemnih poslova''':  Ima pristup javnim i povjerljivim informacijama. Može unositi i priremati podatke prije nego što oni budu ovjereni. Ta osoba je odgovorna za sve međunarodne transfere igrača i trenera i zadužena za administraciju svih internacionalnih podataka.
+
'''SUPERUSER OF THE ORGANISATION'''
*'''Administrator Reprezentacije''': Ova rola se bavi registracijama igrača i trenera za reprezentacije i ima pravo kreirati, izmijeniti, uređivati i zatvarati utakmice reprezentacija.  
+
 
*'''Referent kluba''': Priprema i unosi podatke igrača (i ostalog osoblja kluba), povjerljive i javne. U određenim konfiguracijama ima pravo unositi registracije igrača, ali ne i ovjeravati ih. Nakon što su registracije ovjerene, od strane odgovarajućeg tijela, referent kluba će također će moći i mijenjati određene podatke.
+
Has permission to perform all actions in the system, has access to confidential information as well as public information. Superuser has the ability to enter, modify and delete all data records in his domain. All support tickets created by the end-users are first submitted for review and resolution to the Superuser.
*'''Administrator igrača''': Osoba odgovorna za ovjeru registracija i ugovora igrača u svojoj organizaciji. Ima pristup javnim i povjerljivim podacima i odgovorna je za administraciju svih podataka igrača- za ovjeru ugovora, registracija i raskida ugovora, itd.
+
 
*'''Pregledavatelj igrača (VIEW ONLY)''': ima pristup svim javnim podacima i povjerljivim podacima igrača na razini svoje organizacije i na razini svih organizacija koje se nalaze ispod njegove u hijerarhiji.
+
'''ADMINISTRATOR OF INTERMEDIARIES'''
*'''Administrator trenera''': Ima pristup svim javnim podacima i povjerljivim podacima trenera na razini svoje organizacije i na razini svih organizacijama koje se nalaze ispod njegove u hijerarhiji. Osoba odgovorna za administraciju svih podataka trenera - za ovjeru ugovora, registracija i raskida ugovora, itd
+
 
*'''Pregledavatelj trenera (VIEW ONLY)''': Ima pristup svim javnim podacima i povjerljivim podacima trenera na razini svoje organizacije i na razini svih organizacija koje se nalaze ispod njegove u hijerarhiji.
+
Administrator of Intermediaries can enter and change data of intermediaries (individuals and agencies) and can also enter data about contracts of representation and keep evidence of intermediaries' involvement in player transfers or player contracts (made in their national association).
*'''Administrator sudaca''': Ima pristup svim javnim podacima i povjerljivim podacima sudaca i službenih osoba na razini svoje organizacije i na razini svih organizacija koje se nalaze ispod njegove u hijerarhiji. Osoba odgovorna za administraciju svih podataka sudaca - za ovjeru ugovora, registracija i raskida ugovora, itd
+
 
*'''Pregledavatelj sudaca (VIEW ONLY)''': ima pristup svim javnim podacima i povjerljivim podacima sudaca na razini svoje organizacije i na razini svih organizacija koje se nalaze ispod njegove u hijerarhiji.
+
'''ADMINISTRATOR OF NATIONAL TEAM'''
*'''Administrator klubova''': Ima pristup svim javnim podacima i povjerljivim podacima klubova na razini svoje organizacije i na razini svih organizacija koje se nalaze ispod njegove u hijerarhiji. Osoba odgovorna za unos i administraciju podataka klubova u svojoj organizaciji i u organizacijama ispod svoje u hijerarhiji. Workflow je poprilično jednostavan i obično se obavlja centralno.
+
 
*'''Pregledavatelj klubova(VIEW ONLY)''': ima pristup svim javnim podacima i povjerljivim podacima klubova na razini svoje organizacije i na razini svih organizacija koje se nalaze ispod njegove u hijerarhiji.
+
This person handles registrations of players and coaches for the national team and has permission to create, edit, modify and close national team matches under his jurisdiction.
*'''Administrator stadiona''': ima pristup svim javnim podacima i povjerljivim podacima stadiona na razini svoje organizacije i na razini svih organizacija koje se nalaze ispod njegove u hijerarhiji. Workflow je poprilično jednostavan i obično se obavlja centralno.
+
 
*'''Pregledavatelj stadiona (VIEW ONLY)''': ima pristup svim javnim podacima i povjerljivim podacima stadiona na razini svoje organizacije i na razini svih organizacija koje se nalaze ispod njegove u hijerarhiji.
+
'''REGIONAL LEAGUE REFERENT'''
*'''Administrator disciplinskih postupaka''': ima pristup svim javnim podacima i povjerljivim podacima disciplinskih postupaka na razini svoje organizacije te svih koje se hijerarhijski nalaze ispod nje. Korisnik s tom rolom može kreirati i modificirati disciplinske postupke i notifikacije i dodijeljivati odgovarajuće sankcije svim tijelima u okviru svoje organizacije.
+
 
*'''Voditelj disciplinskih postupaka''': Ova rola dostupna je samo za osobe prethodno unesene u sustav. Taj korisnik mora biti dodijelje na određeno natjecanje kako bi mogao unositi i modificirati disciplinske postupke tog natjecanja.  
+
Regional league referent has permissions similar to Competition Admin and Admin of Players and Coaches, however, the scope is limited to Regional league. A person with this role handles the registration of players, coaches and other club officials in his/her league. This person is also responsible for creating and managing competition data and scheduling matches for the league. Match reports are typically handled by other users, however, user with this role has the ability to modify their input if necessary.  
*'''Pregledavatelj disciplinskih postupaka''': Ima pristup svim javnim podacima i povjerljivim podacima disciplinskih postupaka svoje organizacije i svih organizacija koje se hijerarhijski nalaze ispod nje.  
+
 
*'''Administrator natjecanja''': Ima pristup svim javnim podacima i povjerljivim podacima natjecanja. Odgovoran je za kreiranje i administraciju podataka natjecanja u svojoj organizaciji i u svim organizacijama ispod svoje u hijerarhiji. Za izvješća utakmica obično su zaduženi drugi korisnici, ali ukoliko je to potrebno, i osoba s ovom ulogom može modificirati njihov sadržaj.
+
'''ADMINISTRATOR OF CLUB REFERENTS'''
*'''Voditelj natjecanja''': Svaki voditelj natjecanja prethodno mora biti registriran u sustavu i zatim mu administrator natjecanja ili SUPERUSER mogu kreirati korisnički račun te ga potom dodijeliti na određeno natjecanje koje on tada organizirati, unositi klubove, programirati kola, unositi postave igrača, itd.
+
 
*'''Sudac''': Ova osoba mora biti prethodno unesena u sustav kako bi mu mogla biti dodijeljena korisnička rola. Korisnici s ovom rolom mogu unositi i izmjenjivati informacije o utakmicama na kojima sudjeluju. Postoje određene konzole na glavnom izborniku koje im omogućavaju pristup utakmicama na koje su prethodno dodijeljeni. Samo korisnik dodijeljen na utakmicu kao glavni sudac može zaključiti izvještaj utakmice (promijeniti status utakmice u "ZAKLJUČEN").
+
This person is responsible for the administration of club referents and has permission to create, edit and modify club referents in the system.
*'''Delegat''': Ova osoba mora biti prethodno unesena u sustav kako bi mu mogla biti dodijeljena korisnička rola. Korisnici s ovom rolom mogu unositi i izmjenjivati informacije o utakmicama na kojima sudjeluju. Postoje određene konzole na glavnom izborniku koje im omogućavaju pristup utakmicama na koje su prethodno dodijeljeni. Čest je slučaj da je delegat korisnik zaduđen za unos postava igrača i također za unos događaja tijekom utakmice.
+
 
*'''Kontrolor suđenja''': Ova osoba mora biti prethodno registrirana u sustavu kako bi joj se mogla dodijeliti uloga Kontrolora suđenja. Korisnici s ovom rolom imaju pravo unositi i izmjenjivati "Izvješće kontrolora" za utakmice na kojima sudjeluju. Postoje određene konzole na glavnom izborniku koje im omogućavaju pristup utakmicama na koje su prethodno dodijeljeni.
+
'''CLUB REFERENT'''
*'''Gost korisnik (VIEW PUBLIC DATA ONLY)''': Ima pristup isključivo javnim podacima, ali nema pravo realizirati niti jednu drugu akciju.  
+
 
*'''Kreator korisnika''': Ovaj korisnik ima pravo kreirati nove korisnike ovisno o drugoj roli koja mu je dodijeljena u sistemu. Ukoliko je kreator korisnika istovremeno i administrator sudaca, moći će kreirati nove suce u sustavu. Ukoliko ima i rolu administrora ili voditelja natjecanja, moći će kreirati delegate i kontrolore sudaca. Ukoliko je uz to što je kreator korisnika i administrator igrača, moći će kreirati igrače u sustavu.  
+
This person prepares and enters all the information about players (and all other club personnel) of his/her club. This includes public information and confidential information for each person, as well as any uploaded documents. Club Referents will also be involved in preparing team sheets (starting line-up, substitute players, coaches, technical staff and other team officials on the bench) for their upcoming matches. Depending on Competition rules (reflected in system configuration), Club Referent may not be able to make changes after some cut-off time and will not be able to see the opponent’s team sheet.
 +
 
 +
'''CLUB LINEUP MANAGER'''
 +
 
 +
This person is responsible for preparing line-ups for his club or its teams including provisional lists, catalogues, and final match line-up.
 +
 
 +
'''AMATEUR CONTRACT ADMINISTRATOR'''
 +
 
 +
This person is responsible for confirming registrations and contracts of amateur players in his organization. He/she has access to public and confidential information for players, can make corrections to it, can confirm all registrations, contracts and contract terminations.
 +
 
 +
'''CONTRACT DOCUMENT VIEWER'''
 +
 
 +
Has read-only access to contracts and sensitive documents. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.
 +
 
 +
'''ADMINISTRATOR OF PLAYERS'''
 +
 
 +
This role has permissions to manage registrations of all players for all Clubs in his/her organization and below. This includes full access to both public and confidential information for players.  This role is available for users at the National Association level or at the Regional Association level.
 +
 
 +
'''REVIEWER OF PLAYERS'''
 +
 
 +
Reviewer of Players: Has read-only access to player's confidential information in his/her organization and all the organizations below it in the hierarchy. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.
 +
 
 +
'''ADMINISTRATOR OF COACHES'''
 +
 
 +
This role has permissions to manage registrations of all coaches for all Clubs in his/her organization and below. This includes full access to both public and confidential information for coaches.  This role is available for users at the National Association level or at the Regional Association level.
 +
 
 +
'''REVIEWER OF COACHES'''
 +
 
 +
Reviewer of Coaches: Has read-only access to coach’s confidential information in his/her organization and all the organizations below it in the hierarchy. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.
 +
 
 +
'''COACHES LICENSING DEPARTMENT'''
 +
 
 +
The user with this role oversees seminars and items in the Coach Education section. Also, this person administrates the coach’s application in statuses: License Fee Paid and License Approved.
 +
 
 +
'''UNIVERSITY REFERENT'''
 +
 
 +
University Referent is responsible for creating seminars and items for Coach Education in FCF. Also, this person administrates the coach’s application in statuses: Entered, Registration Paid, Registration Approved, Tuition paid, Course passed.
 +
 
 +
'''ADMINISTRATOR OF OFFICIALS'''
 +
 
 +
This person is responsible for entering all registrations and contracts of officials in his organization. He/she has access to public and confidential information for officials, can make corrections to it, can confirm all registrations, contracts, and contract terminations.
 +
 
 +
'''ADMINISTRATOR OF REFEREES'''
 +
 
 +
This person is responsible for entering and managing all registrations and personal information about referees and referee assessors in his/her organization. He/she has access to public and confidential information for referees and can make corrections to it. Referee Administrator is also responsible for managing referees for competitions and matches that are in his/her domain (= all competitions managed by the user’s parent organization). This includes the following functionality: defining teams of referees/assessors that are qualified for a competition; appointing referees/assessor to individual matches; reviewing referee match reports; reviewing and confirming referee assessor reports; preparing various reports and statistics that include confidential data about referee grades given by assessors, etc.
 +
 
 +
'''REFEREE COMMITTEE'''
 +
 
 +
This person is responsible for managing certain disciplinary processes, keeping them updated and ending them in the system.
 +
 
 +
'''REVIEWER OF REFEREES (VIEW ONLY)'''
 +
 
 +
Has read-only access to referees confidential information in his/her organization and all the organizations below it in the hierarchy. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.
 +
 
 +
'''OBSERVER REPORT VIEWER'''
 +
 
 +
Has read-only access to observer report. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.
 +
 
 +
'''REFEREE ASSESSOR SUPERVISOR'''
 +
 
 +
Referee Assessor Supervisor is responsible for confirming Referee Assessor Report which has been finalized by Referee Assessor. This user is also authorized to view the Referee report.
 +
 
 +
'''ADMINISTRATOR OF CLUBS'''
 +
 
 +
This role is responsible for managing all information for clubs (and teams) in his/her organization. The workflow for managing clubs is fairly simple and it is typically handled centrally. The same rules apply to football clubs, futsal clubs, beach soccer clubs, etc.
 +
 
 +
'''REVIEWER OF CLUBS (VIEW ONLY)'''
 +
 
 +
Has read-only access to confidential information of all the clubs in his/her organization and all the organizations below it in the hierarchy. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.
 +
 
 +
'''ADMINISTRATOR OF STADIUMS'''
 +
 
 +
This role is responsible for managing all information for stadiums (and all other types of venues or sporting facilities) in his/her organization. The workflow for managing information about facilities is fairly simple and it is typically handled centrally. The same rules apply to stadiums, outdoor football fields, indoor arenas, etc.
 +
 
 +
'''REVIEWER OF STADIUMS (VIEW ONLY)'''
 +
 
 +
Has read-only access to confidential information of all the stadiums in his/her organization and all the organizations below it in the hierarchy. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.
 +
 
 +
'''DISCIPLINARY ADMINISTRATOR'''
 +
 
 +
This person is responsible for managing all disciplinary cases and sanctions in his/her domain (= organization of the user and hierarchically below). Disciplinary proceedings can be initiated against any football stakeholder, organization or person. Some sanctions are created automatically by the system since the rules are clear and simple (e.g. if a player gets a red card during the match, he/she is expelled and sanctioned with 1 match suspension). Other cases and sanctions must be managed by the Disciplinary Administrator since sanctions are depending on decisions of disciplinary committees and other internal processes. Disciplinary Administrator can also register Disciplinary Managers and appoint them to specific matches.
 +
 
 +
'''DISCIPLINARY MANAGER'''
 +
 
 +
This role is only available for registered “Disciplinary Managers” in the system.  This person can be registered by the Superuser or the Disciplinary Administrator and can be assigned to one or more specific competitions. In that case, the user with this role will be responsible for managing disciplinary cases and sanctions for Clubs and persons participating in those specific matches.
 +
Functionally, Disciplinary Manager can perform all actions that the Disciplinary Administrator can do. However, the scope is limited to just those competitions where he/she is assigned.
 +
 
 +
'''REVIEWER OF DISC. CASES'''
 +
 
 +
Has read-only access to confidential information of all the disciplinary cases in his/her organization and all the organizations below it in the hierarchy. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.
 +
 
 +
'''COMPETITION ADMINISTRATOR'''
 +
 
 +
This person is responsible for creating and managing competition data and scheduling matches for all competitions in his/her domain. Match reports are typically handled by other users, however, a user with this role has the ability to modify their input if necessary. Competition Administrator can also register Competition Managers, Match Commissioners, Match Coordinators, and appoint them to specific matches.  
 +
 
 +
'''COMPETITION MANAGER'''
 +
 
 +
This role is only available for registered “Competition Managers” in the system.  This person can be registered by the Superuser or the Competition Administrator and can be assigned to one or more specific competitions.  In that case, the user with this role will be responsible for managing competition data, scheduling matches, and appointing match commissioners and match coordinators to specific matches.
 +
Functionally, the Competition Manager can perform all actions that the Competition Administrator can do. However, the scope is limited to just those competitions where he/she is assigned.
 +
 
 +
'''REVIEWER OF COMPETITION'''
 +
 
 +
Has read-only access to competition data. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.
 +
 
 +
'''COMPETITION SCHEDULER'''
 +
 
 +
This person is responsible for scheduling competitions.
 +
 
 +
'''REFEREE APPOINTER'''
 +
 
 +
This person is responsible for appointing referees to the competitions and matches.
 +
 
 +
'''MATCH OFFICIAL ADD ONLY'''
 +
 
 +
User with this role handles the registration of all match officials and creates user accounts for these match officials. He/she can also view the availability of match officials, however, this user is not authorized to appoint match officials to competitions or matches.
 +
 
 +
'''REFEREE'''
 +
 
 +
This role is only available for registered Referees which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter/edit information about the matches in which they participate. For the user with this role, there are some helpful consoles on the main menu, which allow them to access their assigned matches. Only those referees that were assigned as the primary Referee on a match, will have permission to officially „close“ the match report.
 +
 
 +
'''REFEREE ASSESSOR'''
 +
 
 +
This role is only available for registered referee observers which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter/edit referee observer reports on the matches in which they participate. For the user with this role, there are some helpful consoles on the main menu, which allow them to access their assigned matches.
 +
 
 +
'''ADMINISTRATOR OF DELEGATES'''
 +
 
 +
This person is responsible for entering and managing all registrations and personal information about Delegates in his/her organization. He/she has access to public and confidential information for delegates and can make corrections to it.  The administrator of Delegates handles all appointments of Delegates to competitions and matches.
 +
 
 +
'''DELEGATE'''
 +
 
 +
This role is only available for registered Delegates that are entered in the system. Users with this role have the ability to enter/edit Delegate or any other custom report on the matches in which they participate.
 +
 
 +
'''INSPECTOR'''
 +
 
 +
This role is only available for registered Inspectors which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter/edit custom match reports on the matches in which they participate. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches.
 +
 
 +
'''MATCH COMMISSIONER'''
 +
 
 +
Users with this role have the ability to enter/edit Match Coordinator report on the matches in which they participate. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches.
 +
 
 +
'''GENERAL/MATCH COORDINATOR'''
 +
 
 +
This role is only available for registered General/Match Coordinators which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches. For the user with this role, there are some helpful consoles on the main menu, which allow them to access their assigned matches.
 +
 
 +
'''VENUE COORDINATOR'''
 +
 
 +
This role is only available for registered Venue Coordinators which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter/edit Venue Coordinator report on the matches in which they participate. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches.
 +
 
 +
'''MEDIA OFFICER OR VENUE PRESS OFFICER '''
 +
 
 +
This role is only available for registered Media Officers/Venue press officers which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches. For the user with this role, there are some helpful consoles on the main menu, which allow them to access their assigned matches.
 +
 
 +
'''MARKETING OFFICER'''
 +
 
 +
This role is only available for registered Marketing Officers which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches. For the user with this role, there are some helpful consoles on the main menu, which allow them to access their assigned matches.
 +
 
 +
'''MEDICAL OR ANTIDOPING'''
 +
 
 +
This role is only available for persons registered as Medical or Antidoping match officials. Users with this role have the ability to enter/edit custom match reports on the matches in which they participate. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches
 +
 
 +
'''SECURITY DEPARTMENT'''
 +
 
 +
This user is responsible for entering and managing all registrations and personal information about Security officers in his/her organization. He/she has access to public and confidential information for Security officers and can make corrections to it. The security department handles all appointments of Security officers to competitions and matches.
 +
 
 +
'''SECURITY OFFICER'''
 +
 
 +
Users with this role have the ability to enter/edit Security officer report on the matches in which they participate.
 +
 
 +
'''VENUE MANAGER'''
 +
 
 +
This role is only available for registered Venue Managers which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches. For the user with this role, there are some helpful consoles on the main menu, which allow them to access their assigned matches.
 +
 
 +
'''VENUE MANAGER SUPERVISOR'''
 +
 
 +
Venue Manager Supervisor has permissions to view matches and Venue Manager tab.
 +
 
 +
'''USER CREATOR'''
 +
 
 +
User creator: This user can create new users depending on his other role in the system. If the user creator is at the same time the Administrator of Referees, he can create new referees in the system. If he has the role of the Administrator of Competitions, he can also create delegates and referee observers. The User Creator, which is at the same time the Administrator of Players, can create new players in the system.
 +
 
 +
'''MEMBER - MIEMBRO'''
 +
 
 +
A person with a Member role has the ability to login to MyCOMET. MyCOMET is the app used by players and coaches for purchasing registrations and football equipment, submitting seminar applications...
 +
 
 +
'''CLUB LICENSING ADMINISTRATOR'''
 +
 
 +
Licensing Admin creates new Club Licensing Application Types, Confirms/Rejects Applications by Concacaf (the final status: CONCACAF DOMESTIC/REGIONAL CONFIRMED or CONCACAF REJECTED), administrates all the processes related to Club Licensing.
 +
 
 +
'''CLUB LICENSING MANAGER'''
 +
 
 +
Licensing Manager creates New Applications for Clubs (from Application Type to status: ENTERED); Confirms/Rejects Licenses Applications after Licensing Experts Confirmed/Rejected all the categories (status SUBMITTED).
 +
 
 +
'''CLUB LICENSING EXPERT'''
 +
 
 +
Licensing Experts are responsible for reviewing Categories of Applications for Clubs in their Federations/Associations.
 +
 
 +
'''CLUB LICENSING APPEAL BODY'''
 +
 
 +
Licensing Appeal Body - Confirms/Rejects Licenses in status APPEAL which were previously rejected by Licensing Manager and Licensing Experts
 +
 
 +
'''CLUB LICENSING CLUB RESPONSIBLE'''
 +
 
 +
Licensing Club Responsible is responsible for submitting the application - status: ENTERED, IN PROGRESS, APPEAL).
  
 
==Promjena lozinke==
 
==Promjena lozinke==

Latest revision as of 12:59, 17 April 2020

Administracija korisnika

Isključivo ADMINISTRATOR i SUPERUSER su odgovorni za upravljanje korisničkim računima. Samo njima je vidljiva stavka glavnog izbornika "Administracija". Administrator sustava (ADMIN) ima dozvolu pregledavati, dodavati i modificirati sve korisnike, neovisno o organizaciji; dok SUPERUSER može upravljati isključivo korisnicima u svom nacionalnom/regionalnom savezu.

Admin1.png

Opće informacije o ulogama i dopuštenjima korisnika, kako i svi standardni procesi upravljanja podacima u sustavu, su već ranije opisani u ovom dokumentu. Pogledajte sljedeće odlomke:

 • Korisničke uloge i dopuštenja (vidi 3.2)
 • Korisničke postavke (vidi 3.5)
 • Unos novih objekata (vidi 3.6.1)
 • Pregled (pretraživanje) postojećih objekata (vidi 3.6.2)
 • Izmjena postojećeg objekta (vidi 3.6.3)
 • Izmjena statusa objekta (vidi 3.6.6)

Kreiranje novog korisnika

Ova informacija je od važnosti isključivo SUPERUSERIMA saveza. SUPERUSERI su odgovorni za kreiranje novih korisničkih računa nakon što dodijele uloge (role) svim osobama koje će imati pristup COMET-u.

In the Administration area, choose to create a “New User”. The data entry screen allows you to input basic identification and contact information for this person, and most importantly, it allows you to select user roles. Here is a list and a brief explanation of each available role:

SUPERUSER OF THE ORGANISATION

Has permission to perform all actions in the system, has access to confidential information as well as public information. Superuser has the ability to enter, modify and delete all data records in his domain. All support tickets created by the end-users are first submitted for review and resolution to the Superuser.

ADMINISTRATOR OF INTERMEDIARIES

Administrator of Intermediaries can enter and change data of intermediaries (individuals and agencies) and can also enter data about contracts of representation and keep evidence of intermediaries' involvement in player transfers or player contracts (made in their national association).

ADMINISTRATOR OF NATIONAL TEAM

This person handles registrations of players and coaches for the national team and has permission to create, edit, modify and close national team matches under his jurisdiction.

REGIONAL LEAGUE REFERENT

Regional league referent has permissions similar to Competition Admin and Admin of Players and Coaches, however, the scope is limited to Regional league. A person with this role handles the registration of players, coaches and other club officials in his/her league. This person is also responsible for creating and managing competition data and scheduling matches for the league. Match reports are typically handled by other users, however, user with this role has the ability to modify their input if necessary.

ADMINISTRATOR OF CLUB REFERENTS

This person is responsible for the administration of club referents and has permission to create, edit and modify club referents in the system.

CLUB REFERENT

This person prepares and enters all the information about players (and all other club personnel) of his/her club. This includes public information and confidential information for each person, as well as any uploaded documents. Club Referents will also be involved in preparing team sheets (starting line-up, substitute players, coaches, technical staff and other team officials on the bench) for their upcoming matches. Depending on Competition rules (reflected in system configuration), Club Referent may not be able to make changes after some cut-off time and will not be able to see the opponent’s team sheet.

CLUB LINEUP MANAGER

This person is responsible for preparing line-ups for his club or its teams including provisional lists, catalogues, and final match line-up.

AMATEUR CONTRACT ADMINISTRATOR

This person is responsible for confirming registrations and contracts of amateur players in his organization. He/she has access to public and confidential information for players, can make corrections to it, can confirm all registrations, contracts and contract terminations.

CONTRACT DOCUMENT VIEWER

Has read-only access to contracts and sensitive documents. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.

ADMINISTRATOR OF PLAYERS

This role has permissions to manage registrations of all players for all Clubs in his/her organization and below. This includes full access to both public and confidential information for players. This role is available for users at the National Association level or at the Regional Association level.

REVIEWER OF PLAYERS

Reviewer of Players: Has read-only access to player's confidential information in his/her organization and all the organizations below it in the hierarchy. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.

ADMINISTRATOR OF COACHES

This role has permissions to manage registrations of all coaches for all Clubs in his/her organization and below. This includes full access to both public and confidential information for coaches. This role is available for users at the National Association level or at the Regional Association level.

REVIEWER OF COACHES

Reviewer of Coaches: Has read-only access to coach’s confidential information in his/her organization and all the organizations below it in the hierarchy. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.

COACHES LICENSING DEPARTMENT

The user with this role oversees seminars and items in the Coach Education section. Also, this person administrates the coach’s application in statuses: License Fee Paid and License Approved.

UNIVERSITY REFERENT

University Referent is responsible for creating seminars and items for Coach Education in FCF. Also, this person administrates the coach’s application in statuses: Entered, Registration Paid, Registration Approved, Tuition paid, Course passed.

ADMINISTRATOR OF OFFICIALS

This person is responsible for entering all registrations and contracts of officials in his organization. He/she has access to public and confidential information for officials, can make corrections to it, can confirm all registrations, contracts, and contract terminations.

ADMINISTRATOR OF REFEREES

This person is responsible for entering and managing all registrations and personal information about referees and referee assessors in his/her organization. He/she has access to public and confidential information for referees and can make corrections to it. Referee Administrator is also responsible for managing referees for competitions and matches that are in his/her domain (= all competitions managed by the user’s parent organization). This includes the following functionality: defining teams of referees/assessors that are qualified for a competition; appointing referees/assessor to individual matches; reviewing referee match reports; reviewing and confirming referee assessor reports; preparing various reports and statistics that include confidential data about referee grades given by assessors, etc.

REFEREE COMMITTEE

This person is responsible for managing certain disciplinary processes, keeping them updated and ending them in the system.

REVIEWER OF REFEREES (VIEW ONLY)

Has read-only access to referees confidential information in his/her organization and all the organizations below it in the hierarchy. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.

OBSERVER REPORT VIEWER

Has read-only access to observer report. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.

REFEREE ASSESSOR SUPERVISOR

Referee Assessor Supervisor is responsible for confirming Referee Assessor Report which has been finalized by Referee Assessor. This user is also authorized to view the Referee report.

ADMINISTRATOR OF CLUBS

This role is responsible for managing all information for clubs (and teams) in his/her organization. The workflow for managing clubs is fairly simple and it is typically handled centrally. The same rules apply to football clubs, futsal clubs, beach soccer clubs, etc.

REVIEWER OF CLUBS (VIEW ONLY)

Has read-only access to confidential information of all the clubs in his/her organization and all the organizations below it in the hierarchy. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.

ADMINISTRATOR OF STADIUMS

This role is responsible for managing all information for stadiums (and all other types of venues or sporting facilities) in his/her organization. The workflow for managing information about facilities is fairly simple and it is typically handled centrally. The same rules apply to stadiums, outdoor football fields, indoor arenas, etc.

REVIEWER OF STADIUMS (VIEW ONLY)

Has read-only access to confidential information of all the stadiums in his/her organization and all the organizations below it in the hierarchy. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.

DISCIPLINARY ADMINISTRATOR

This person is responsible for managing all disciplinary cases and sanctions in his/her domain (= organization of the user and hierarchically below). Disciplinary proceedings can be initiated against any football stakeholder, organization or person. Some sanctions are created automatically by the system since the rules are clear and simple (e.g. if a player gets a red card during the match, he/she is expelled and sanctioned with 1 match suspension). Other cases and sanctions must be managed by the Disciplinary Administrator since sanctions are depending on decisions of disciplinary committees and other internal processes. Disciplinary Administrator can also register Disciplinary Managers and appoint them to specific matches.

DISCIPLINARY MANAGER

This role is only available for registered “Disciplinary Managers” in the system. This person can be registered by the Superuser or the Disciplinary Administrator and can be assigned to one or more specific competitions. In that case, the user with this role will be responsible for managing disciplinary cases and sanctions for Clubs and persons participating in those specific matches. Functionally, Disciplinary Manager can perform all actions that the Disciplinary Administrator can do. However, the scope is limited to just those competitions where he/she is assigned.

REVIEWER OF DISC. CASES

Has read-only access to confidential information of all the disciplinary cases in his/her organization and all the organizations below it in the hierarchy. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.

COMPETITION ADMINISTRATOR

This person is responsible for creating and managing competition data and scheduling matches for all competitions in his/her domain. Match reports are typically handled by other users, however, a user with this role has the ability to modify their input if necessary. Competition Administrator can also register Competition Managers, Match Commissioners, Match Coordinators, and appoint them to specific matches.

COMPETITION MANAGER

This role is only available for registered “Competition Managers” in the system. This person can be registered by the Superuser or the Competition Administrator and can be assigned to one or more specific competitions. In that case, the user with this role will be responsible for managing competition data, scheduling matches, and appointing match commissioners and match coordinators to specific matches. Functionally, the Competition Manager can perform all actions that the Competition Administrator can do. However, the scope is limited to just those competitions where he/she is assigned.

REVIEWER OF COMPETITION

Has read-only access to competition data. This person can also view all public information at the Cluster lever which is always available to ANY Comet user.

COMPETITION SCHEDULER

This person is responsible for scheduling competitions.

REFEREE APPOINTER

This person is responsible for appointing referees to the competitions and matches.

MATCH OFFICIAL ADD ONLY

User with this role handles the registration of all match officials and creates user accounts for these match officials. He/she can also view the availability of match officials, however, this user is not authorized to appoint match officials to competitions or matches.

REFEREE

This role is only available for registered Referees which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter/edit information about the matches in which they participate. For the user with this role, there are some helpful consoles on the main menu, which allow them to access their assigned matches. Only those referees that were assigned as the primary Referee on a match, will have permission to officially „close“ the match report.

REFEREE ASSESSOR

This role is only available for registered referee observers which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter/edit referee observer reports on the matches in which they participate. For the user with this role, there are some helpful consoles on the main menu, which allow them to access their assigned matches.

ADMINISTRATOR OF DELEGATES

This person is responsible for entering and managing all registrations and personal information about Delegates in his/her organization. He/she has access to public and confidential information for delegates and can make corrections to it. The administrator of Delegates handles all appointments of Delegates to competitions and matches.

DELEGATE

This role is only available for registered Delegates that are entered in the system. Users with this role have the ability to enter/edit Delegate or any other custom report on the matches in which they participate.

INSPECTOR

This role is only available for registered Inspectors which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter/edit custom match reports on the matches in which they participate. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches.

MATCH COMMISSIONER

Users with this role have the ability to enter/edit Match Coordinator report on the matches in which they participate. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches.

GENERAL/MATCH COORDINATOR

This role is only available for registered General/Match Coordinators which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches. For the user with this role, there are some helpful consoles on the main menu, which allow them to access their assigned matches.

VENUE COORDINATOR

This role is only available for registered Venue Coordinators which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter/edit Venue Coordinator report on the matches in which they participate. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches.

MEDIA OFFICER OR VENUE PRESS OFFICER

This role is only available for registered Media Officers/Venue press officers which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches. For the user with this role, there are some helpful consoles on the main menu, which allow them to access their assigned matches.

MARKETING OFFICER

This role is only available for registered Marketing Officers which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches. For the user with this role, there are some helpful consoles on the main menu, which allow them to access their assigned matches.

MEDICAL OR ANTIDOPING

This role is only available for persons registered as Medical or Antidoping match officials. Users with this role have the ability to enter/edit custom match reports on the matches in which they participate. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches

SECURITY DEPARTMENT

This user is responsible for entering and managing all registrations and personal information about Security officers in his/her organization. He/she has access to public and confidential information for Security officers and can make corrections to it. The security department handles all appointments of Security officers to competitions and matches.

SECURITY OFFICER

Users with this role have the ability to enter/edit Security officer report on the matches in which they participate.

VENUE MANAGER

This role is only available for registered Venue Managers which are entered in the system. Users with this role have the ability to enter their availability and confirm/reject their appointments to the competitions and matches. For the user with this role, there are some helpful consoles on the main menu, which allow them to access their assigned matches.

VENUE MANAGER SUPERVISOR

Venue Manager Supervisor has permissions to view matches and Venue Manager tab.

USER CREATOR

User creator: This user can create new users depending on his other role in the system. If the user creator is at the same time the Administrator of Referees, he can create new referees in the system. If he has the role of the Administrator of Competitions, he can also create delegates and referee observers. The User Creator, which is at the same time the Administrator of Players, can create new players in the system.

MEMBER - MIEMBRO

A person with a Member role has the ability to login to MyCOMET. MyCOMET is the app used by players and coaches for purchasing registrations and football equipment, submitting seminar applications...

CLUB LICENSING ADMINISTRATOR

Licensing Admin creates new Club Licensing Application Types, Confirms/Rejects Applications by Concacaf (the final status: CONCACAF DOMESTIC/REGIONAL CONFIRMED or CONCACAF REJECTED), administrates all the processes related to Club Licensing.

CLUB LICENSING MANAGER

Licensing Manager creates New Applications for Clubs (from Application Type to status: ENTERED); Confirms/Rejects Licenses Applications after Licensing Experts Confirmed/Rejected all the categories (status SUBMITTED).

CLUB LICENSING EXPERT

Licensing Experts are responsible for reviewing Categories of Applications for Clubs in their Federations/Associations.

CLUB LICENSING APPEAL BODY

Licensing Appeal Body - Confirms/Rejects Licenses in status APPEAL which were previously rejected by Licensing Manager and Licensing Experts

CLUB LICENSING CLUB RESPONSIBLE

Licensing Club Responsible is responsible for submitting the application - status: ENTERED, IN PROGRESS, APPEAL).

Promjena lozinke

Moguće je da bude potrebno generirati novu lozinku za postojećeg korisnika. Potrebno je na kartici "Izmjena postojećeg objekta" pritisnuti tipku "Promijeni lozinku" (Slika 43., odjeljak A). Sustav će uvijek zatražiti od korisnika konačnu potvrdu prije brisanja prijašnje lozinke, generirajući novu i obavještavajući korisnika o tome putem e-maila. Svaki korisnik moram imati važeću i jedinstvenu e-mail adresu unesenu u sustav. Primjer obavijesti o promjeni lozinke:

        Poštovani gospodine Barišiću, 
        Vaša nova lozinka za COMET je:
        qgC5gvptg 
        Lijep pozdrav, 
        Vaša ekipa za korisničku podršku ANALYTICOM-a
Admin2.PNG

Brisanje korisnika

Brisanje korisnika nije moguće unutar aplikacije. Ipak, isti učinak je moguće postići promjenom statusa u NEAKTIVAN (Vidi sliku gore).

Predlošci za iskaznice igrača

Identifikacijske iskaznice igrača, trenera ili bilo koje druge osobe registrirane u sustavu, mogu se otisnuti izravno iz COMET-a u formatu predviđenom za PVC kartice (standardni format bankovnih kartica). Iskaznice mogu sadržavati bar kod ili QR kod, koji je u biti dvodimenzionalni bar kod najčešće korišten zbog većeg kapaciteta za pohranjivanje od bar koda i bilo koji pametni telefon ga možeš očitati bez problema. To je jednostavna i dostupna metoda kojom službene osobe mogu skenirati iskaznice pojedinca i provjeriti je li ispravno registriran te ima li kazni za odradu, itd. Dizajn iskaznice u potpunosti je stvar odluke saveza, dok su dimenzije standardizirane. Otisnute informacije dobijaju se iz baze podataka, a njihov razmještaj na kartici potrebno je dogovoriti s inženjerima COMET-a. Sistem omogućava unos različitih predložaka specifičnih za određeni savez, tip registracije i za natjecanja. Također je moguće koristiti i neki od standardiziranih predložaka za sve iskaznice otisnute iz sustava.

PVC iskaznice moguće je otisnuti na dva načina:

 1. Koristeći offset tisak i informacije i fotografiju osobe iz COMET-a. Na ovaj način je potrebno prvo otisnuti dizajn iskaznice ostavljajući prazna polja na koja će se otisnuti specifični podaci osobe. Offset tisak je puno bolje kvalitete i financijski je povoljan ukoliko se radi o velikim količina otisnutog materijala. Pri ovakvom načinu tiska, nije potrebno prethodno unositi dizajn iskaznice u sustav.
 2. Koristeći predložak i informacije iz COMET-a. U ovom slučaju, SUERUSER saveza mora unijeti u sustav dizajn prednje i stražnje strane iskaznice. COMET prihvaća većinu standardnih formata fotografija kao npr., jpg., png., tif., itd. Bitno je da je fotografija dobre kvalitete i odgovarajuće veličine (864 x 564 px).

Sistem omogućuje SUPERUSERU kreiranje predložaka te unos dizajna prednje i stražnje strane iskaznice. Pristup toj funkciji moguć je pritskom na stavku glavnog izbornika "Predlošci iskaznica". Na donjem dijelu ekrana moguće je pohraniti novi predložak organizacije, natjecanja ili tipa registracije. Jednom kada je predložak kreiran, odgovarajući dizajn može biti unesen u sustav pomoću alata "Upload" s desne strane. Ukoliko predložak više nije valjan, on može biti deaktiviran.

Admin3.PNG

Electronic ID card templates

Accordion panel has been used for separating list of current templates in data table from insert/edit form hence it contains two tabs:

 • List
 • Insert/Save
ID1.png

Tab "List" shows the data table of current templates:

ID2.png

Tab "Insert/Save" allows inserting new template or modifying existing template:

ID3.png
ID4.png

There are also buttons for changing status of existing template, creating new template or uploading new files to the template.

New field "Subtype" of registration

ID card template has new field "Subtype". It allows defining specific template for some specific sub-type of registration. For example, all coaches have template with blue background, but head coaches should have black background.

New field "Electronic ID"

ID card template has new field "Electronic ID". This is a boolean field which tells COMET if printed card is normal id card or electronic id card. If "ID Card" button is clicked, COMET will look for template which does not have "Electronic ID" checked. If "Generate Electronic ID" button is clicked, COMET will look for template which has "Electronic ID" checked.

ID4-5.png

JSON for electronic ID uploaded into template

In order to generate "Electronic ID", appropriate json file should be uploaded into template as "Electronic ID" file type.

IDcard.json (file)

 {
  "style":"event ticket",
  "expirationDate":"3105",
  "logo_text":"TEST",
  "colors":{
   "background_color":"#FFFFFF",
   "foreground_color":"#000000",
   "label_color":"#000000"
  },
  "images":{
   "logo_path":"#{cometPictureService.getActiveFilePath(idCardTemplate,conf.getLong('app.IDCardTemplate.electronicID.logoFileType',tenant),tenant)}",
   "thumbnail_path":"#{cometPictureService.getFilePathOfPhotoBasedOnRegistration(be,tenant)}",
   "icon_path":"#{cometPictureService.getActiveFilePath(idCardTemplate,conf.getLong('app.IDCardTemplate.electronicID.iconFileType',tenant),tenant)}",
   "footer_path":"#{cometPictureService.getActiveFilePath(idCardTemplate,conf.getLong('app.IDCardTemplate.electronicID.footerFileType',tenant),tenant)}"
  },
  "content":{
   "headerFields":[
    {
     "key":"ID",
     "label":"#{msg.getString('label.id')}",
     "value":"#{be.person.id}"
    }
   ],
   "primaryFields":[
    {
     "key":"Name",
     "label":"#{msg.getString('label.name')}",
     "value":"#{be.person.nameFull}"
    }
   ],
   "secondaryFields":[
    {
     "key":"Organization",
     "label":"#{msg.getString((be.organization.type.parent!=null and be.organization.type.parent.id==conf.getLong('app.organizationType.club.id'))?'label.club':'label.organization')}",
     "value":"#{be.organization.mainName}"
    }
   ],
   "auxiliaryFields":[
    {
     "key":"Role",
     "label":"#{msg.getString('label.role')}",
     "value":"#{msg.getString(idCardTemplate.subRegistrationType!=null?idCardTemplate.subRegistrationType.nameKey:(be.type.parent!=null?be.type.parent.nameKey:be.type.nameKey))}"
    },
    {
     "key":"Age category",
     "label":"#{msg.getString('label.category')}",
     "value":"#{be.person.getPersonAge() > 15 ? 'Adult' : 'Junior'}"
    },
    {
     "key":"Date of registration",
     "label":"#{msg.getString('label.registration.dateFrom2')}",
     "value":"#{util.formatDate(be.dateFrom, conf.getString('app.dateFormat', tenant))}"
    }
   ],
   "backFields":[
    {
     "key":"Id",
     "label":"#{msg.getString('label.id')}",
     "value":"#{be.person.id}"
    },
    {
     "key":"Name",
     "label":"#{msg.getString('label.name')}",
     "value":"#{be.person.getNameFull()}"
    },
    {
     "key":"Date of birth",
     "label":"#{msg.getString('label.dateOfBirth')}",
     "value":"#{util.formatDate(be.person.dateOfBirth, conf.getString('app.dateFormat', tenant))}"
    },
    {
     "key":"Organization",
     "label":"#{msg.getString((be.organization.type.parent!=null and be.organization.type.parent.id==conf.getLong('app.organizationType.club.id'))?'label.club':'label.organization')}",
     "value":"#{be.organization.mainName}"
    },
    {
     "key":"Date of registration",
     "label":"#{msg.getString('label.registration.dateFrom2')}",
     "value":"#{util.formatDate(be.dateFrom, conf.getString('app.dateFormat', tenant))}"
    }
   ]
  }
 }


IDcard2.json (file)

1. If you want to print logo of registration's organization (dynamic - depends on organization) rather than uploaded logo to the template (static - always the same for template), use this for "logo_path" under "images" in json:


 "logo_path":"#{cometPictureService.getLogoPath(be.organization)}"

2.If you want to add information about last active title/license of the registration, add this snippet to "auxiliaryFields" or "backFields":

 {
  "key":"Title/license",
  "label":"#{msg.getString('label.title.Referee')}",
  "value":"#{cometTitleLicenseService.findPersonLastActiveTitle(idCardTemplate.registrationType.id,be.person,tenant)!=null?msg.getString(cometTitleLicenseService.findPersonLastActiveTitle(idCardTemplate.registrationType.id,be.person,tenant).configuration.titleLicenseType.nameKey):}"
 }


3. If you want to print age category which is set on registration rather than using hard-coded text, use:

 {
  "key":"Age category",
  "label":"#{msg.getString('label.category')}",
  "value":"#{msg.getString(be.category.name)}"
 }


For more info please contact your KAM or Analyticom Support team

Generating PK PASS

Confirmed registration contains a button "Generate electronic ID".

ID5.png

Clicking the button generates the PK PASS

ID6.png

If id card template could not be found for selected registration or if ID card template is missing, then COMET will print the basic white PK PASS.

ID7.png

Sending PK PASS to person's email contact(s)

In some associations, changing player registration's status from SUBMITTED → CONFIRMED automatically sends PK PASS to the player's email contact(s). Also, there is a possibility to expose a button for sending PK PASS to person's email contact(s).

ID8.png

Merging person profiles

Merging person profiles regardless of their role (Players, Coaches, Staff, Referees etc.)

!!! Caution! After you execute the merge it can't be undone. You are responsible for any data loss if you don’t transfer it from the person that will be deleted after the merge. Some information is automatically transferred like User, Invoice etc. but for all the data that is shown in the merge console, you are responsible to transfer it to the correct person that remains in the system after the merge.!!!

There are two possible cases of duplicated person profiles. In one case it can be that the duplicate doesn’t contain any useful information and can be deleted and the other were some data needs to be transferred from the profile that will be deleted to the profile that remains.

One person can be deleted

If one of profile can be removed without keeping any data, you can delete it from system. To do that you would click on Edit on the person profile form and click on 'Delete' button.

Mcon1.jpg

System will perform check and if the profile can be removed without losing any essential data, it will be deleted.

Merge is needed to resolve the duplicate

In most of the cases, there will always be some useful information that needs to be transferred from the profile that will be deleted to the remaining one. For this purpose, you would use Merge person profile console located in the Administration menu.

Mcon2.png

On the first page, you need to enter two COMET IDs of person profiles you’d like to merge. In general, the first one will be the one that will remain in the system after the merge, and the second one will be deleted. However, during the merge process, you can switch them at any time.

Mcon3.1.png

After entering two COMET IDs and clicking on “Show merge conslole” button the merge console will open up. On the left side you will see the person profile that will remain after the merge and on the right, the one that will be deleted after the merge. Profiles can be switched on click on two arrows icon marked below. Name fields, if there are more than one, the first one is always First name/Family name and others follow (Additional first name / Preferred name / Middle name etc..). Content of fields can be copy/pasted from the profile that will be deleted to the Result profile.

Mcon4.png

For moving registrations, contracts, contacts and documents, between person profiles, there is a small arrow. By clicking on the arrow, the registration is moved to the other profile. If you click on arrow on profile that will be deleted, it will be moved to the Result profile and vice versa. Whatever data is remained on Merging person will be deleted after the merge is completed.

Mcon5.png

After all data that is useful is transferred to the Result profile, with “Merge” button you complete the merge process.

!!!Pay attention when doing it, since the process is irreversible. There is no Unmerge option. All data that was left on the profile that will be deleted, will be irreversibly deleted from the system!!!

Mcon6.png

IMPORTANT NOTE

If you try to merge profiles by leaving registrations that contain appearances on a match, the system will not let you do it. You can see such registrations marked with big exclamation mark next to the arrow for transfer (picture below) and there is a tooltip text that gives you the competition ID.

Mcon7.jpg

After a successful merge, you will be taken to the resulting person profile. All connected entities to the deleted profile not shown in the console will be transferred automatically to the resulting profile (users, invoices etc.).

If both profiles had active registrations and result profile after the merge has more than one active registration in same sport, it is a duty of the person executing the merge to correct statuses of registrations after the merge.

Mcon8.png