Translations:COMETSystemAccess/3/hr

From Analyticom Wiki
Jump to navigation Jump to search

Aplikacijskom sustavu se pristupa pomoću bilo kojeg internet browsera. Ipak, mi preporučamo Google Chrome i Mozilla Firefox. Nisu potrebne nikakve druge instalacije na vašem računalu.